Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-93/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-93/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I – III   DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 137 Kb110
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  SIWZ   93-2017.doc)SIWZ 253 Kb108
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  FORM. CENOWY  93-2017.DOC)Formularz cenowy 528 Kb174
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  WZÓR UMOWY   93-2017.doc)Wzór umowy 76 Kb84
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  - JEDZ  93-2017.doc)JEDZ 182 Kb82
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  93-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb80
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  93-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb77
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ.  93-2017.DOC)Oświadczenie 31 Kb81
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III - WYJ.I 08 LUTY 93-2017.doc)Wyjaśnienia I09.02.201857 Kb81
Pobierz plik (UE 2018 LEKI RÓŻNE P.I - III - FC 08 LUTY 93-2017.doc)Formularz cenowy09.02.2018398 Kb82
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia14.02.201866 Kb70
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 93-17 LEKI RÓŻNE w P.I-III.doc)Informacja z otwarcia ofert26.02.201864 Kb69
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 93-17 LEKI RÓŻNE w P.I-III.doc)Wybór16.03.2018104 Kb51
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-92/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-92/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA MARKERÓW EBV  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb102
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  SIWZ   92-2017.doc)SIWZ 261 Kb91
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  FORM. CENOWY  92-2017.DOC)Formularz cenowy 49 Kb93
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  PAR. WYM. CZ. I C  92-2017.doc)Parametry wymagane 60 Kb81
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  WZÓR UMOWY  92-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb87
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  JEDZ   92-2017.doc)JEDZ 182 Kb85
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU 92-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb83
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 92-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb81
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  92-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb80
Pobierz plik (UE 2018 OL. TESTY WYKR. MARKERY EBV  -  POŚW. AUT. 92-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb85
Pobierz plik (2017 UE Unieważnienie 92-17 ODCZ. LABOR. TESTY DO JAKOĹšCIOWEGO WYK. MARKERĂ“W- )Unieważnienie22.02.201835 Kb60
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-96/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-96/2017 na dostawę: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI SKÓRY RĄK W PAKIECIE I  ORAZ  PREPARAT DO DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W ŻELU W PAKIECIE II  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OGL.  96-2017.doc)Ogłoszenie 90 Kb134
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  SIWZ   96-2017.doc)SIWZ 236 Kb130
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  FORM. CENOWY  96-2017.DOC)Formularz cenowy 48 Kb155
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  WZÓR UMOWY  96-2017.doc)Wzór umowy 103 Kb93
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. DOT. WYKL.  96-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb95
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  96-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb86
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 96-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.I - II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  96-2017.doc)Oświadczenie 66 Kb95
Pobierz plik (2017 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 96 - 17 ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE w P.I-II.)Zmiana I TSO11.01.201832 Kb109
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia11.01.201827 Kb93
Pobierz plik (2017 BZP Wyj. I - 96-17 ĹšRODKI DEZYNFEKCYJNE w P.I-II (1).doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy12.01.201895 Kb115
Pobierz plik (2017 BZP Zestawienie ofert 96-17 ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE w P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert18.01.201854 Kb86
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 96-17 ŚR.DEZYNFEKCYJNE w P.I-II.doc)Wybór06.02.201898 Kb57
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-97/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-97/2017 na dostawę: ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM BEZDOTYKOWYM – WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE III  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie 85 Kb104
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  SIWZ   97-2017.doc)SIWZ 243 Kb105
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  FORM. CENOWY  97-2017.DOC)Formularz cenowy 54 Kb103
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  WZÓR UM. dostawa  97-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 103 Kb77
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  WZÓR UM. dzierż.  97-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 66 Kb79
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  OŚW. DOT. WYKL.  97-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb82
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 97-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb83
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  97-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb79
Pobierz plik (BZP 2018 DEZYNF. P.III z dzierż.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  97.doc)Oświadczenie 66 Kb76
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 97-17 ĹšRODKI DO MYCIA I DEZYNF..DOC)Informacja z otwarcia ofert12.01.201854 Kb89
Pobierz plik (2018 BZP Wybór SRODKI DO MYCIA I DZ.P.III -  97-2017.doc)Wybór23.01.201858 Kb61
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-91/2017


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-91/2017 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb110
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  SIWZ  91-2017.doc)SIWZ 254 Kb100
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  FORM. CENOWY  91-2017.DOC)Formularz cenowy 71 Kb200
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  WZÓR UMOWY   91-2017.doc)Wzór umowy 77 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  JEDZ  91-2017.doc)JEDZ 182 Kb86
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  91-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 91-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb85
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATRUNKOWE P.I  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  91-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb92
Pobierz plik (NUE 2017 MAT. OPATR.  -  WYJ. I + WZ.UM., + FC  29 STYCZ.  91-17.doc)Wyjaśnienia I + Wzór umowy + FC29.01.2018189 Kb71
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia01.02.201866 Kb72
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 91-17 MAT.OPATRUNKOWE w P.I.doc)Informacja z otwarcia ofert14.02.201841 Kb81
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 91-17 MATERIAŁY OPATRUNKOWE w P.I.doc)Wybór06.03.201836 Kb43
 
Więcej artykułów…