Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 65/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-65/2017 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: OPATRUNKI DO ZABEZPIECZANIA WKŁUC W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 121 Kb89
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  SIWZ  65-2017.doc)SIWZ 305 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ -  FORM. CENOWY  65-2017.DOC)Formularz cenowy 64 Kb157
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  WZÓR UMOWY  65-2017.doc)Wzór umowy 78 Kb58
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  JEDZ  65-2017.doc)JEDZ 204 Kb69
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  65-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb70
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  65-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb61
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR. 65.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb65
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 65-17 MAT.OPATR.-OPATRUNKI DO ZABEZP.WKŁUĆ DLA ODDZ.SZPIT..doc)Wyjaśnienia I 67 Kb60
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ  - ZM. I FORM. CEN.  65-2017.doc)Zmiana I27.09.201770 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ -  FORM. CEN. ZM. I  65-2017.DOC)Formularz cenowy po zmianie27.09.201761 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 OPATR. DO ZAB. WKŁUĆ - ZM. II, CZ. IVA, VIIIB  65.doc)Zmiana II + Część VIII B28.09.201767 Kb53
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia29.09.201766 Kb38
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 65-17 MAT.OPATR.-OPATRUNKI DO ZABEZP.WKŁUĆ DLA ODDZ.SZ)Informacja z otwarcia ofert12.10.201741 Kb40
Pobierz plik (2017 UE Unieważn.postęp. 65-17 MAT.OPATR.-OPATRUNKI DO ZABEZP.WKŁUĆ DLA ODDZ.SZP)Unieważnienie16.10.201737 Kb42
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 61/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-61/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH W PAKIECIE I  ORAZ  TEST DO SZYBKIEGO WYKRYWANIA SZCZEPÓW ENTEROBACTERIACEAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA I ACINETOBACTER BAUMANII WYTWARZAJĄCYCH KARBAPENEMAZY Z WYKORZYSTANIEM HODOWLI BAKTERII W PAKIECIE II   DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 142 Kb79
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  SIWZ  61-2017.doc)SIWZ 328 Kb97
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  FORM. CENOWY  61-2017.DOC)Formularz cenowy 79 Kb91
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  WZÓR UMOWY  61-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb81
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  PAR. WYM. P.I  61-2017.doc)Parametry wymagane P. I 62 Kb87
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II - PAR. OCEN. P.I  61-2017.doc)Parametry oceniane P. I 61 Kb85
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  JEDZ  61-2017.doc)JEDZ 204 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  OŚW. DEKL. ZG. 61-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II - OŚW. O BR. ZAKAZU  61-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb80
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II - OŚW. WYK. O BR. WYR. 61-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  ZM.I SIWZ  61-2017  11 SIERP..DOC)Zmiana I TSO11.08.201745 Kb69
Pobierz plik (zmiana ogloszenia 61.pdf)Zmiana ogłoszenia12.08.201768 Kb77
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  WYJ. I ZM.II SIWZ + ZM. WZ. UM.  61-201)Wyjaśnienia I/Zmiana + Wzór umowy29.08.2017119 Kb59
Pobierz plik (NUE 2017  ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  ZM. III, WZ.UM., PAR.OC.  08WRZES..doc)Wyjaśnienia II (zmiana III) + wzór umowy+tabela+walory oceniane08.09.2017179 Kb53
Pobierz plik (NUE 2017 ODCZ. MIKROB. P.I - II  -  FORM. CEN.  ZM. III 61-2017.DOC)FC po Wyj II/ZmIII08.09.201784 Kb45
Pobierz plik (2017-OJS174-356283-pl.pdf)Zmiana ogłoszenia12.09.201779 Kb46
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 61-17 ODCZ.MIKROBIOLOG. w P.I-II.doc)Informacja z otwarcia ofert25.09.201747 Kb39
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 61-17 ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE w P.I-II.doc)Wybór oferty13.10.201785 Kb35
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 63/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-63/2017 na dostawę: KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OGŁ. 63-2017.doc)Ogłoszenie 82 Kb73
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  SIWZ  63-2017.doc)SIWZ 280 Kb83
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  FORM. CEN.  63-2017.doc)Formularz cenowy 42 Kb78
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  WZÓR UMOWY  63-2017.doc)Wzór umowy 74 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ. 63-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. DOT. ZASAD DOST.  63-2017.doc)Oświadczenie 62 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  63-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb71
Pobierz plik (NBZP 2017 KONSERWY RYBNE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  63-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb65
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 63-17 JKONSERWY RYBNE.DOC)Infornacja z otwarcia ofert18.08.201748 Kb44
Pobierz plik (2017 BZP Wybór KONSERWY RYBNE -  63-2017 II.doc)Wybór23.08.201771 Kb48
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 58/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-58/2017 na dostawę: MATERIAŁY OPATRUNKOWE: PLASTRY I PRZYLEPCE  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb104
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  SIWZ  58-2017.doc)SIWZ 292 Kb196
Pobierz plik (NUE 2017  PLASTRY I PRZYLEPCE -  FORM. CEN.  58-2017.DOC)Formularz cenowy 42 Kb282
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  WZÓR UMOWY  58-2017.doc)Wzór umowy 72 Kb119
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  JEDZ  58-2017.doc)JEDZ 204 Kb113
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  OŚW. DEKL. ZG. CE  58-2017.DOC)Oświadczenie 32 Kb110
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE  -  OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  58.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb107
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  OŚW. O BR. ZAKAZU  58-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb106
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE  -  ZM.I TSO  58-2017  07 SIERP..DOC)Zmiana I TSO 47 Kb171
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE  -  ZM.II SIWZ  58-2017  08 SIERP..DOC)Zmiana II08.08.201744 Kb95
Pobierz plik (NUE 2017 PLASTRY I PRZYLEPCE -  FORM. CENOWY  58-2017.DOC)Formularz cenowy08.08.201795 Kb156
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia09.08.201766 Kb71
Pobierz plik (2017 UE WYJ.I 58-17 MATERIAŁY OPATRUNKOWE.doc)Wyjaśnienia I + FC28.08.2017129 Kb60
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 58-17 MATERIAŁY OPATRUNKOWE PLASTRY.DOC)Zbiorcze zestawienie ofert18.09.201747 Kb40
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 58-2017  MATERIAŁY OPATRUNKOWE II.doc)Wybór03.10.201767 Kb42
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 59/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2017 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE I  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 120 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I -  SIWZ   59-2017.doc)SIWZ 298 Kb161
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I  -  FORM. CENOWY  59-2017.DOC)FC 39 Kb194
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I -  JEDZ   59-2017.doc)JEDZ 204 Kb108
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I -  OŚW. WYKAZ P. LECZ. 59-2017.DOC)Oswiadczenia 31 Kb109
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I - OŚW. O BR. ZAKAZU 59-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb105
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I - OŚW. WYK. O BR. WYR. 59-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyr 33 Kb106
Pobierz plik (NUE 2017 LEKI RÓŻNE P. I - WZÓR UMOWY 59-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb106
Pobierz plik (2017 UE Zbiorcze zestawienie 59-17 LEKI RÓŻNE.DOC)Informacja z otwarcia ofert18.08.201746 Kb54
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 59-17 LEKI RÓŻNE w P.I wyb.II.doc)Wybór01.09.201739 Kb49
 
Więcej artykułów…