Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 79/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-79/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY (RSV I INFLUENZA) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 121 Kb117
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  SIWZ   79-2017.doc)SIWZ 313 Kb109
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  FORM. CEN.  79-2017.DOC)Forrmularz cenowy 53 Kb90
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  PAR. WYM. CZ. IC  79-2017.doc)Parametry wymagane 62 Kb83
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TSTY RSV  -  PAR. OCEN.  79-2017.doc)Parametry oceniane 60 Kb86
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  WZÓR UMOWY  79-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb77
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  - JEDZ   79-2017.doc)JEDZ 203 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  79-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb85
Pobierz plik (NUE 2017 OL.SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  79-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb77
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  79-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb83
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  - POŚW. AUT.  79-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb77
Pobierz plik (NUE 2017  OL. SZYBKIE TESTY RSV - WYJ.I-ZM.I, CZ.VIA, VIIIB  79.doc)Wyjaśnienia I + Część VI A + Część VIII B06.12.201792 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  WZÓR UM. WYJ.I,ZM.I  79-2017.doc)Wzór umowy po Wyj. I06.12.201773 Kb66
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 79-17 ODCZ.LAB.-SZYBKIE TESTY-RSV I INFLUENZA.doc)Informacja z otwarcia ofert20.12.201747 Kb59
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 79-17 ODCZ.LAB.-SZYBKIETESTY-RSV i INFLUENZA.doc)Wybór15.01.201872 Kb43
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 80/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-80/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 126 Kb97
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  SIWZ   80-2017.doc)SIWZ 327 Kb107
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  FORM. CENOWY  80-2017.DOC)Formularz cenowy 47 Kb111
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  PAR. WYM. CZ. IC  80-2017.doc)Parametry wymagane 63 Kb103
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  - JEDZ  80-2017.doc)JEDZ 203 Kb91
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 80-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb88
Pobierz plik (NUE 2017 OL.TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  80-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  80-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  WYKAZ DOSTAW  80-2017.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  - POŚW. AUT. 80-2017.DOC)Pośw. autent. 32 Kb80
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  80-2017  Zmiana I.doc)Zmiana I13.11.201730 Kb93
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NAROKTYKOWE  -  WZÓR UMOWY  80-2017.doc)Wzór umowy13.11.201774 Kb80
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert 80-17 ODCZ.LAB.-TESTY DO JAKOŚĆ.WYKRYWANIA NARKOTYKĂ)Informacja z otwarcia ofert18.12.201751 Kb64
Pobierz plik (2018 UE Wybór ODCZ. LAB. TESTY DO WYK. NARK. -  80-2017.doc)Wybór23.01.201875 Kb44
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 84/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-84/2017 na dostawę: APARAURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2017: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY LAPAROSKOP Z TOREM WIZYJNYM DLA BLOKU OPERACYJNEGO - Z KOMPLETNYM OPRZYRZĄDOWANIEM, WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OGŁ.  84-2017.doc)Ogłoszenie 77 Kb92
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  SIWZ  84-2017.doc)SIWZ 276 Kb93
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  FORM. CENOWY   84-2017.doc)Formularz cenowy 38 Kb95
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  PAR. WYM.  84-2017.doc)Parametry wymagane 258 Kb149
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WZÓR UMOWY   84-2017.DOC)Wzór umowy 107 Kb76
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚW. DOT. WYKL.  84-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb76
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG. 84-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OŚW. O BRAKU WYR.  84-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb71
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  84-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  84-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 49 Kb72
Pobierz plik (laparoskop 84-2017 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO14.11.201730 Kb67
Pobierz plik (laparoskop 84-2017 - Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia14.11.201725 Kb70
Pobierz plik (BZP 2017 LAPAROSKOP  -  WYJ.I - ZM.II   84.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana15.11.201781 Kb76
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  CZĘŚĆ VIII B  WYJ.I,ZM.II  84-2017.doc)Część VIII B15.11.201775 Kb65
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II   84-2017.doc)Formularz cenowy15.11.201738 Kb69
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚW.DOT. DEKL.ZG. WYJ.I,ZM.II 84-2017.doc)Oświadczenie15.11.201764 Kb59
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WZÓR UM. WY.I,ZM.II   84-2017.DOC)Wzór umowy15.11.2017110 Kb60
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - zmiana ogł. II.doc)Zmiana ogłoszenia II15.11.201728 Kb70
Pobierz plik (zb.zest.ofert - laparoskp.doc)Informacja z otwarcia ofert21.11.201734 Kb80
Pobierz plik (wybór - laparoskp str..doc)Wybór30.11.201729 Kb72
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 86/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-86/2017 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY TOMOGRAF KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, WRAZ Z MONTAŻEM (OBEJMUJĄCYM ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ ORAZ DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NICH DOTYCHCZAS UŻYWANEGO TOMOGRAFU I DRUKARKI DRYSTAR) ORAZ URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO   

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 130 Kb118
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  SIWZ wł.  86-2017.doc)SIWZ 310 Kb142
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  FORM. CENOWY   86-2017.doc)Formularz cenowy 40 Kb100
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. WYM. TOMOGRAF CZ.I C  86-2017.doc)Parametry wymagane - Cz. I C 165 Kb155
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. WYM. STRZ. AUT. CZ.I D  86-2017.doc)Parametry wymagane - Cz. I D 47 Kb129
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. OCENIANE CZ.V C 86-2017.doc)Parametry oceniane 72 Kb103
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WZÓR UMOWY wł.   86-2017.DOC)Wzór umowy 110 Kb94
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  JEDZ  86-2017.doc)JEDZ 204 Kb78
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  - OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  86-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb75
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  86-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb74
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG.  86-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb79
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  86-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 50 Kb80
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  ZAKRES CZ. IE, PLAN PRACOWNI CZ.IF 86-2017.DOC)Zakres prac bud. 106 Kb91
Pobierz plik (CZEŚĆ I F - PLAN PRACOWNI TK.doc)Plan pracowni TK 403 Kb90
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WYJ.I - ZM.I   86.doc)Wyjaśnienia I09.11.201799 Kb83
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR.WYM. WYJ.I-ZM.I   86-2017.doc)Parametry wymagane09.11.2017160 Kb75
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I-ZM.I   86-2017.doc)Część VIII B09.11.201785 Kb74
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WZÓR UM. WYJ.I-ZM.I   86-2017.DOC)Wzór umowy09.11.201794 Kb77
Pobierz plik (tomograf - zb.zest.ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert15.11.201736 Kb104
Pobierz plik (tomograf - wybór str..doc)Wybór22.11.201729 Kb71
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 75/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-75/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO WYKONYWANIA 250 000 MORFOLOGII W TRYBIE CBC, 80 000 5 DIFF, 10 000 RETIKULOCYTÓW  WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO (CBC + DIFF + RETI) I APARATU POMOCNICZEGO DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb111
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  SIWZ  75-2017.doc)SIWZ 360 Kb91
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  FORM. CEN.  75-2017.DOC)Formularz cenowy 100 Kb84
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  PAR. OCEN.  75-2017.doc)Parametry oceniane 100 Kb74
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  PAR. WYM. CZ. IC, ID 75-2017.doc)Parametry wymagane 126 Kb82
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. ODCZ.  75-2017.doc)Wzór umowy - dostawa 72 Kb75
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. SPRZĘT  75-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa 127 Kb69
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  - JEDZ  75-2017.doc)JEDZ 204 Kb70
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  75-2017.DOC)Oświadczenie 46 Kb67
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  75-2017.doc)Oświadczenie o brazku zakazu 26 Kb69
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 75-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 45 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WYKAZ DOSTAW  75-2017.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb72
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  - POŚW. AUT. 75-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb72
Pobierz plik (2017 UE Wyj. I - 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wyjaśnienia I07.11.201752 Kb76
Pobierz plik (NUE 2017  OL. MORFOLOGIA z dz.  -  Wyj. II  75-17.doc)Wyjaśnienia II27.11.2017139 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  CZ. VIII B ZM. I  75-2017.doc)Część VIII B27.11.201799 Kb62
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  FORM. CEN. ZM. I  75-2017.DOC)Formularz cenowy27.11.201788 Kb61
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. ODCZ. ZM.I 75-2017.doc)Wzór umowy - dostawa27.11.201776 Kb63
Pobierz plik (NUE 2017 OL. MORFOLOGIA z dz.  -  WZÓR UM. SPRZ. ZM.I  75-2017.doc)Wzór umowy - dzierżawa27.11.2017126 Kb60
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia28.11.201770 Kb59
Pobierz plik (2017 UE Zestawienie ofert- 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIER. SPRZ..doc)Informacja z otwarcia ofert14.12.201740 Kb62
Pobierz plik (2017 UE Wybór oferty 75-17 ODCZ.LAB.DO WYKON.MORFOLOGII z DZIERŻ.SPRZĘTU.doc)Wybór08.01.201836 Kb59
 
Więcej artykułów…