Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-26/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-26/2020 na dostawę: ŚRODKI CZYSTOŚCI: MYDŁO ANTYBAKTERYJNE W PŁYNIE, PŁYN DO MYCIA NACZYŃ, PŁYN UNIWERSALNY DO MYCIA PODŁOGI, ŚCIERKA PODŁOGOWA WISKOZOWA W PAKIECIE I  DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ,  ŚCIERKI Z MIKROFIBRY  W PAKIECIE II  DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ I SEKCJI ŻYWIENIA  ORAZ  PROFESJONALNE ŚRODKI  CZYSTOŚCI  DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH I KUCHENNYCH W PAKIECIE III  DLA SEKCJI ŻYWIENIA  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  OGŁ.  26.doc)Ogłoszenie 101 Kb209
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  SIWZ  26.doc)SIWZ 335 Kb208
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  FORMULARZ CENOWY  26.doc)Formularz cenowy 106 Kb172
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  WZÓR UMOWY  26.doc)Wzór umowy 115 Kb142
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  OŚW. O WYKL.  26.doc)Oświadczenie 88 Kb140
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYR.  26.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb134
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  26.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb147
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  DEKL. ZG., K. CHARAKT.  26.doc)Oświadczenie 80 Kb153
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  ZM. I SIWZ  26.doc)Zmiana I + Załączniki25.06.2020130 Kb161
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III  -  FORM. CEN.  26.doc)Formularz cenowy po zmianie25.06.202085 Kb167
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenie 26-2020.doc)Zmiana ogłoszenia25.06.202029 Kb143
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P. I - III - WYJ.I, ZMIANA II SIWZ 26.doc)Wyjaśnienia I30.06.202042 Kb152
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI P.I-III - FORM. CEN. PO WYJ. I ZMIANIE II SIWZ 26.doc)Formularz cenowy po Wyj.30.06.202088 Kb142
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenie II 26-2020 (2).doc)Zmiana ogłoszenia II30.06.202027 Kb152
Pobierz plik (2020 BZP Zbiorcze zestawienie 26 - 20 ŚRODKI CZYSZCZĄCE.DOC)Informacja z otwarcia ofert08.07.2020113 Kb155
Pobierz plik (BZP 2020 ŚRODKI CZYSTOŚCI 26-2020 Wybór oferty.doc)Wybór19.08.2020115 Kb86
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-28/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-28/2020 na dostawę: JEDNORAZOWE ZESTAWY PROCEDURALNE W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I - OGŁ.  28.doc)Ogłoszenie 92 Kb199
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I - SIWZ 28.doc)SIWZ 262 Kb154
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I - FORM. CENOWY 28.doc)Formularz cenowy 72 Kb180
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I  -  WZÓR UMOWY  28.doc)Wzór umowy 113 Kb141
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I  -  OŚW. WYKL.  28.doc)Oświadczenie 88 Kb137
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  28.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb133
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I  -  OŚW. O BRAKU WYR.  28.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb136
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I - DEKL. ZGODN. 28.doc)Oświadczenie 78 Kb135
Pobierz plik (BZP 2020 JEDN. ZEST. OPER. P.I  -  ZM. I SIWZ TSO 28.DOC)Zmiana I TSO26.06.202058 Kb133
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenie 28-2020.doc)Zmiana ogłoszenia26.06.202027 Kb131
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I  -  WYJ.I, ZMIANA II SIWZ  28.doc)Wyjaśnienia I30.06.2020109 Kb140
Pobierz plik (BZP 2020 J. ZEST. PROCED. P.I  -  FORM. CEN. WYJ. I, ZM.II SIWZ   28.doc)Formularz cenowy po Wyj.30.06.202064 Kb125
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenie II 28-2020.doc)Zmiana ogłoszenia II30.06.202027 Kb134
Pobierz plik (2020 BZP Zbiorcze zestawienie 28 - 20 JEDNORAZOWE ZESTAWYPR..DOC)Informacja z otwarcia ofert07.07.202057 Kb136
Pobierz plik (BZP 2020 J.U. ZEST. PROCEDURALNE Wybór.doc)Wybór03.08.202041 Kb94
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-34/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-34/2020 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY APARAT USG WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM – DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  ORAZ BLOKU OPERACYJNEGO Z CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP. - OGŁ. 34.doc)Ogłoszenie 83 Kb175
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP. - SIWZ 34.doc)SIWZ 271 Kb152
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  FORM. CENOWY  34.doc)Formularz cenowy 40 Kb138
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  PARAM. WYMAGANE   34.DOC)Parametry wymagane 207 Kb154
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP. - WZOR UMOWY 34.DOC)Wzór umowy 126 Kb136
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  OŚW. DOT. WYKLUCZ.  34.doc)Oświadczenie 88 Kb139
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  OŚW. O BRAKU WYR.  34.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb140
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  34.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb137
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  OŚW. DEKL. ZGODN.  34.doc)Oświadczenie 77 Kb141
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  34.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 63 Kb139
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP.  -  ZM. I SIWZ TSO.DOC)Zmiana I TSO24.06.202058 Kb127
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia 34-2020.doc)Zmiana ogłoszenia24.06.202027 Kb139
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG O.AN., BL.OP. - WYJ.I SIWZ 34.doc)Wyjaśnienia I26.06.202077 Kb147
Pobierz plik (2020 BZP Zbiorcze zestawienie 34 - 2020.DOC)Informacja z otwarcia ofert30.06.202057 Kb144
Pobierz plik (BZP 2020 APARAT USG 34-2020 Wybór.doc)Wybór10.07.202037 Kb139
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-29/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2020 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO BORRELIA I SARS-CoV-2 Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA  LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 29.pdf)Ogłoszenie 124 Kb179
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ BOR.,SARS  -  SIWZ  ZAŁ.  29.doc)SIWZ 555 Kb197
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ BOR.,SARS  -  FORM. CEN. odcz. dzierż   29.DOC)Formularz cenowy 87 Kb166
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ BOR.,SARS  -  JEDZ w. edyt.   29.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb142
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 29.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb143
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb148
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb151
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ BOR.,SARS  -  ZMIANA I TSO  29.doc)Zmiana I TSO25.06.202058 Kb147
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia29.06.202066 Kb137
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ BOR.,SARS  -  WYJ. I, ZMIANA II SIWZ   29.doc)Wyjaśnienia I + Załączniki30.06.2020222 Kb153
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ BOR.,SARS  -  FORM. CEN. WYJ.I, ZM.II  29.DOC)Formularz cenowy po Wyj.30.06.202080 Kb131
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia II.pdf)Zmiana ogłoszenia II02.07.202067 Kb126
Pobierz plik (UE 2020 OL. DIAGN. P.CIAŁ. BOR.,SARS  -  ZMIANA III SIWZ  ZAŁ.  29.doc)Zmiana III + Część I D14.07.202093 Kb121
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia III.pdf)Zmiana ogłoszenia III16.07.202066 Kb111
Pobierz plik (2020 UE Informacje z otwarcia ofert ZP-PN-29-2020 ODCZ. LAB..doc)Informacja z otwarcia ofert21.07.202039 Kb110
Pobierz plik (2020 UE Wybór oferty 29-20.doc)Wybór11.08.202056 Kb81
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-27/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINA LUDZKA W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłosznenie 27-2020.pdf)Ogłoszenie 119 Kb194
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGLOB. P.I  -  SIWZ  ZAŁ.  27.doc)SIWZ 317 Kb162
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGLOB. P.I - FORM. CEN. 27.DOC)Formularz cenowy 45 Kb145
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGLOB. P.I - JEDZ w. edytow. 27.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb143
Pobierz plik (JEDZ ESPD 27-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb149
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb149
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb156
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGLOB. P.I  -  WYJ. I, ZM. I SIWZ   27.doc)Wyjaśnienia I18.06.202054 Kb148
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGLOB. P.I  -  FORM. CEN. WYJ., ZM.I   27.DOC)Formularz cenowy po Wyj.18.06.202049 Kb136
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 27.doc)Informacja z otwarcia ofert25.06.202033 Kb145
Pobierz plik (2020 UE Wybór oferty II 27-2020 PR. LECZ. IMMUNOG. LUDZKA.doc)Wybór27.07.202059 Kb103
 
Więcej artykułów…