Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-40/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-40/2018 na dostawę: ŚRODKI CZYSTOŚCI: MYDŁO W PŁYNIE, PŁYN DO NACZYŃ, PŁYN DO PODŁÓG, ŚCIERKA WISKOZOWA DO PODŁÓG, ŚRODEK NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW W PAKIECIE I, PŁYN DO MYCIA FUG W PAKIECIE II, ŚCIERKA Z MIKROFIBRY W PAKIECIE III  ORAZ MYDŁO W PIANCE Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE IV  DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OGŁ.  40-2018.doc)Ogłoszenie 119 Kb60
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  SIWZ  40-2018.doc)SIWZ 329 Kb91
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  FORM. CENOWY  40-2018.doc)Formularz cenowy 98 Kb85
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dostawa  40-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 98 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dzierż.  40-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 68 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. WYKLUCZ.  40-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb39
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  40-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV ZD Z.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  40-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  OŚW. ATESTY, KART CHAR.  40-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  POŚW. AUTENT.  40-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb40
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZMIANA I SIWZ  40-2018  10 LIPCA.DOC)Zmiana I10.07.201851 Kb38
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIIIA  ZM. I  40-2018.doc)Część VIII B po zmianie10.07.201896 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  WZÓR UM. dzierż. ZM.I 40-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa po zmianie10.07.201868 Kb29
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZMIANA II SIWZ  40-2018  11 LIPCA.DOC)Zmiana II11.07.201854 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIII A ZM.II  40-2018.doc)Część VIII A po zmianie II11.07.201877 Kb35
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  CZĘŚĆ VIIIB  ZM. II  40-2018.doc)Część VIII B po zmianie II11.07.201897 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 ŚR. CZYST. P.I-IV Z DZ.  -  ZB. ZEST. OFERT  40-2018.doc)Informacja z otwarcia ofert16.07.201850 Kb36
Pobierz plik (Wyb ór 40.doc)Wybór07.08.201883 Kb25
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-27/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb53
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  SIWZ   27-2018.doc)SIWZ 315 Kb59
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż.  27-2018.DOC)Formularz cenowy 103 Kb73
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP.  27-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 77 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  27-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 41 Kb44
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - WZÓR UM. ODCZ.  27-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb34
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 27-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 139 Kb34
Pobierz plik (JEDZ 27.pdf)JEDZ - ESPD 87 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - JEDZ w. edytowalna 27-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK WYR.  27-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb25
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  27-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  27-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb25
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WYKAZ DOSTAW  27-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  POŚW. AUT.  27-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  ZM. I SIWZ  20 LIPCA  27-2018.DOC)Zmiana I20.07.201858 Kb20
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP. ZM.I 27-2018.doc)Par. wymagane - Część I C20.07.201872 Kb18
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-201)Instrykcja wypełniania JEDZ20.07.20181160 Kb19
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia24.07.201867 Kb16
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie postę™p.prop. 27-18 ODCZ. SEROL. IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH- B)Unieważnienie23.08.201835 Kb18
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-37/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-37/2018 na dostawę: MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE W PAKIETACH I – II   DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OGŁ.  37-2018.doc)Ogłoszenie 104 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  SIWZ  37-2018.doc)SIWZ 314 Kb95
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  FORM. CENOWY  37-2018.doc)Formularz cenowy 48 Kb96
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  WZÓR UMOWY  37-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  37-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb53
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  37-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  37-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb52
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  37-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb60
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO ZMIANA I 37-2018  Materiał‚y Opatrunkowe (1).doc)Zmiana I TSO09.07.201847 Kb49
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I Ogł‚oszenia ZP-PN- 37-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia09.07.201826 Kb37
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO ZMIANA II 37-2018  Materiał‚y wiskoelastyczne.doc)Zmiana II TSO13.07.201847 Kb32
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie o TSO- ZMIANA II ofert ZP-PN- 37-2018.doc)Zmiana ogłoszenia II13.07.201826 Kb44
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. -  WYJ.I, ZM.III, WZ.UM. 37-2018 13 LIPCA.doc)WYJ.I, ZM.III, WZ.UM 164 Kb47
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I-II  -  ZBIORCZE ZEST.  37-2018  19 LIPCA.DOC)Informacja z otwarcia ofert19.07.201864 Kb41
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 37-2018 MAT. WISKOELASTYCZNE II (1).doc)Wybór13.08.201867 Kb32
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-41/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-41/2018 na dostawę: SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE AKRYLOWE, ZWIJALNE Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI W PAKIECIE I  ORAZ  SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE Z FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO W PAKIECIE II DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OGŁ. 41-2018.doc)Ogłoszenie 110 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  SIWZ  41-2018.doc)SIWZ 278 Kb66
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  FORM. CENOWY  41-2018.doc)Formularz cenowy 65 Kb57
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  CZ. I C WYM. AP.  41-2018.doc)Parametry wymagane 62 Kb59
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dostawa  41-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 103 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WZÓR UM. dzierżawa  41-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 82 Kb42
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  41-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  41-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  41-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  41-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb37
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WYKAZ DOSTAW  41-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb30
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 41-2018 I SOCZEWKI.doc)Zmiana I TSO05.07.201847 Kb75
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA I ogł‚oszenia ZP-PN- 41- 2018.doc)Zmiana ogłoszenia05.07.201826 Kb75
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I-II  -  WYJ.I,ZM.II,CZ.IC,F.C.,WZ.UM. 13 LIPCA 41)WYJ.I,ZM.II,CZ.IC,F.C.,WZ.UM13.07.2018329 Kb61
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana IIOgłoszenia ZP-PN- 41-2018.doc)zmiana II13.07.201825 Kb47
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 41-18 SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE w P.I-II (1).doc)Informacja z otwarcia ofert20.07.201840 Kb68
Pobierz plik (2018 BZP Wybó³r oferty 41-2018 SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE AKRYLOWE II (1).doc)Wybór13.08.201862 Kb30
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-39/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-39/2018 na dostawę: ZIEMNIAKI SPOŻYWCZE PÓŹNE I WCZESNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  OGŁ.  39-2018.doc)Ogłoszenie 95 Kb58
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  SIWZ   39-2018.doc)SIWZ 286 Kb51
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  FORM. CEN.  39-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb43
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  WZÓR UMOWY   39-2018.doc)Wzór umowy 78 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  OŚW. WYKLUCZ.  39-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  39-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  39-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 ZIEMNIAKI  -  OŚW. ZASADY DOST.  39-2018.doc)Oświadczenie 62 Kb38
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 39-18 ZIEMNIAKI.DOC)Informacja z otwarcia ofert04.07.201862 Kb35
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 39-18 ZIEMNIAKI SPOŻYWCZE PÓŹNE I WCZESNE.doc)Wybór19.07.201878 Kb24
 
Więcej artykułów…