Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-71/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-71/2020 na dostawę: PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE I  ORAZ  MLEKO W PAKIECIE II  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II - OGŁ.  71.doc)Ogłoszenie 90 Kb53
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II - SIWZ 71.doc)SIWZ 245 Kb34
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  FORM. CEN.  71.doc)Formularz cenowy 62 Kb30
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  WZÓR UMOWY   71.doc)Wzór umowy 119 Kb26
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  OŚW. WYKLUCZ.  71.doc)Oświadczenie 76 Kb29
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  OŚW. O BR. WYROKU  71.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb26
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  71.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  OŚW. ZASADY DOST.  71.doc)Oświadczenie 62 Kb30
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  ZMIANA I SIWZ   71.DOC)Zmiana I SIWZ30.12.202053 Kb27
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  ZM. I SIWZ  CZ. IV A   71.doc)Cz. IV A po zmianie30.12.202069 Kb27
Pobierz plik (BZP 2020 PROD. MLECZ., MLEKO P.I-II  -  ZM. I SIWZ  WZÓR UM.   71.doc)Wzór umowy po zmianie30.12.2020120 Kb20
Pobierz plik (BZP Ogłoszenie ZMIANA I TSO ZP-PN-71-2020.doc)Zmiana ogłoszenia30.12.202027 Kb25
Pobierz plik (2020 BZP Zbiorcze zestawienie 71-20 PR. MLECZARSKIE W PAKIETYACH I - II.DOC)Informacja z otwarcia ofert12.01.202160 Kb13
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-67/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-67/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: IMMUNOGLOBULINY W PAKIECIE V  ORAZ  ŻYWIENIE POZAJELITOWE W PAKIETACH VI – VIII  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 67-2020.pdf)Ogłoszenie 148 Kb59
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGL., ŻYW,POZAJ. P.V-VIII  -  SIWZ  67.doc)SIWZ 340 Kb51
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGL., ŻYW.POZAJ. P.V-VIII  -  FC 67.DOC)Formularz cenowy 84 Kb58
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGL., ŻYW,POZAJ. P.V-VIII  -  JEDZ  67.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb30
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 67-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb31
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb29
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb35
Pobierz plik (UE 2020 PL. IMMUNOGL., ŻYW,POZAJ. P.V-VIII  -  WYJ. I, ZM. I  FORM. CEN.  )Wyjaśnienia I + Formularz cenowy18.01.2021135 Kb10
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana 67-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia22.01.202165 Kb5
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-66/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-66/2020 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I – III  ORAZ  ANTYBIOTYKI W PAKIECIE IV  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 66-2020.pdf)Ogłoszenie 147 Kb54
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE, ANTYB. P.I-IV  -  SIWZ    66.doc)SIWZ 339 Kb43
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE, ANTYB. P.I-IV  -  FC   66.DOC)Formularz cenowy 63 Kb74
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE, ANTYB. P.I-IV  -  JEDZ w. edyt.   66.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb29
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 66-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb27
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb30
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb28
Pobierz plik (UE 2021 ZP-PN-66-2020 PRODUKTY LECZNICZE LEKI RÓŻNE WYJ. I ZM. I.doc)Wyjaśnienia I22.01.202144 Kb2
Pobierz plik (UE 2020 PL. LEKI RÓŻNE, ANTYB. P.I-IV - FC P. II WYJ. I ZM. I.DOC)Formularz cenowy po Wyj.22.01.202145 Kb2
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-65/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-65/2020 na dostawę: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE, W FORMIE BANKU IMPLANTÓW, DO ZABIEGÓW Z URAZAMI GŁOWY SZYJKI KOŚCI UDOWEJ (IMPLANTACJA PROTEZY BIPOLARNEJ STAWU BIODROWEGO) WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM DLA BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OGŁ.  65.doc)Ogłoszenie 91 Kb49
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  SIWZ   65.doc)SIWZ 264 Kb31
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  FORM. CEN.   65.doc)Formularz cenowy 93 Kb43
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  WZÓR UM.  DOSTAWA  65.doc)Wzór umowy - dostawa 105 Kb25
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  WZÓR UM.  DZIERŻ.  65.doc)Wzór umowy - dzierżawa 75 Kb23
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. WYKLUCZ.   65.doc)Oświadczenie 75 Kb26
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  65.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb25
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  65.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb24
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  65.doc)Oświadczenie 72 Kb25
Pobierz plik (2020 BZP WYJ. I-ZM. I IMPLANTY ORT.- ZP-PN-65-2020.doc)Wyjaśnienia I15.01.202162 Kb16
Pobierz plik (2020 BZP ZMIANA I Ogłoszenie ZP-PN-65-2020 IMPLANTY.doc)Zmiana ogłoszenia15.01.202127 Kb12
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  ZM. II SIWZ   65.DOC)Zmiana II19.01.202151 Kb3
Pobierz plik (BZP 2020 BANK IMPL. gł. szyjki k.ud.  -  FORM. CEN. ZM. II SIWZ   65.doc)Formularz cenowy po zmianie19.01.202175 Kb4
Pobierz plik (2020 BZP Ogłoszenie ZMIANA II ZP-PN-65-2020.doc)Zmiana ogłoszenia II19.01.202127 Kb5
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-ZP-PN-70/2020


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-70/2020 na: DOSTAWA GAZU WYSOKOMETANOWEGO PRZY CIŚNIENIU NIE MNIEJSZYM NIŻ 1,8 kPa WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUGI DYSTRUBUCJI PALIWA GAZOWEGO DO INSTALACJI GAZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie 70-2020.pdf)Ogłoszenie 112 Kb51
Pobierz plik (UE 2020 GAZ ZIEMNY - SIWZ 15 dni 70.doc)SIWZ 337 Kb42
Pobierz plik (UE 2020 GAZ ZIEMNY - FORM. CEN. 70.doc)Formularz cenowy 75 Kb31
Pobierz plik (UE 2020 GAZ ZIEMNY - JEDZ w. edytowalna 70.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb26
Pobierz plik (JEDZ - ESPD 70-2020.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb27
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb29
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb29
Pobierz plik (UE PRZESUNIĘCIE TSO 70-200 GAZ.doc)Zmiana I TSO31.12.202033 Kb21
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana 70-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia05.01.202165 Kb16
Pobierz plik (UE PRZESUNIĘCIE II TSO 70-200 GAZ.doc)Zmiana II TSO07.01.202134 Kb14
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II 70-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia II12.01.202165 Kb10
Pobierz plik (UE PRZESUNIĘCIE III TSO 70-200 GAZ.doc)Zmiana III TSO12.01.202134 Kb10
Pobierz plik (UE 2020 GAZ ZIEMNY - ZMIANA IV 70.doc)Zmiana IV TSO14.01.202140 Kb10
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III 70-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia III15.01.202165 Kb6
Pobierz plik (UE 2020 GAZ ZIEMNY - WYJ.I, ZM. V 70.doc)Wyjaśnienia I15.01.202170 Kb8
Pobierz plik (UE 2020 GAZ ZIEMNY  -  CZ. IVA, VA, VIIIB, XA - WYJ.I, ZM.V   70.doc)Załączniki15.01.2021130 Kb8
Pobierz plik (Załączniki GAZ.pdf)Załączniki15.01.2021847 Kb5
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana IV 70-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia IV19.01.202165 Kb3
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana V 70-2020.pdf)Zmiana ogłoszenia V20.01.202165 Kb4
 
Więcej artykułów…