Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-58/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-58/2018 na dostawę: SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE AKRYLOWE, ZWIJALNE Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI W PAKIECIE I   DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OGŁ.  58-2018.doc)Ogłoszenie 101 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  SIWZ  58-2018.doc)SIWZ 325 Kb49
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  FORM. CENOWY  58-2018.doc)Formularz cenowy 48 Kb56
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  CZ. I C PARAM. WYM. AP.   58-2018.doc)Parametry wymagane 64 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  WZÓR UM. dostawa  58-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 98 Kb31
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  WZÓR UM. dzierżawa  58-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 82 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. WYKLUCZ.  58-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   58-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU   58-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 SOCZEWKI Z DZ. P.I  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  58-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb27
Pobierz plik (2018 BZP WYJ.I 58-18 SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE (1).doc)Wyjaśnienia I30.08.201893 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Zbiorcze zestawienie 58-18  SOCZEWKI WEWNą„TRZGAŁKOWE (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert03.09.201854 Kb33
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 58-2018 SOCZEWKI WEW. AKRYLOWE II.doc)Wybór oferty12.09.201860 Kb11
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-59/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-59/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE  TESTY DO WYKRYWANIA DOPALACZY  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb37
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  SIWZ   59-2018.doc)SIWZ 278 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  FORM. CENOWY  59-2018.DOC)Formularz cenowy 50 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  PAR. WYM. CZ. I C  59-2018.doc)Parametry wymagane 62 Kb20
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  WZÓR UMOWY  59-2018.doc)Wzór umowy 77 Kb21
Pobierz plik (JEDZ-ESPD 59-2018.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb17
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  - JEDZ w. edytowalna  59-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb18
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb18
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 59-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  59-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb18
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY -  OŚW. DEKL. ZG. CE  59-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb18
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO DOPALACZY  -  POŚW. AUT.  59-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb18
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-56/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-56/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY JAKOŚCIOWE DO WYKRYWANIA MARKERÓW EBV  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 117 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  SIWZ   56-2018.doc)SIWZ 278 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  FORM. CENOWY  56-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  PAR. WYM. CZ. I C   56-2018.doc)Parametry wymagane 61 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  WZÓR UMOWY  56-2018.doc)Wzór umowy 77 Kb21
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  - JEDZ w. edytowalna  56-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb22
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb19
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  56-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 56-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  56-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OL. TESTY DO EBV  -  POŚW. AUT.  56-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb21
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-57/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-57/2018 na dostawę: MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OGŁ.  57-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  SIWZ  57-2018.doc)SIWZ 313 Kb54
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  FORM. CENOWY  57-2018.doc)Formularz cenowy 37 Kb80
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  WZÓR UMOWY   57-2018.doc)Wzór umowy 95 Kb34
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. WYKLUCZ.  57-2018.doc)Oświadczenie 76 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  57-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb26
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  57-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (BZP 2018 MAT. WISKOELAST. P.I  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  57-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Wyj. I - 57-18 MATERIAŁY WISKOELASTYCZNE w P.I.doc)Wyjaśnienia I29.08.201872 Kb14
Pobierz plik (2018 BZP Zestawienie ofert 57-18 MATERIAłY WISKOELASTYCZNE w P.I (1).doc)Informacja z otwarcia ofert03.09.201838 Kb7
Pobierz plik (2018 BZP Wybór oferty 57-18 MAT. WISK. w P.I- II.doc)Wybór oferty12.09.201836 Kb13
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-55/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-55/2018 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE – LEK DO ZNIECZULENIA: SEVOFLURANE Z DZIERŻAWĄ PAROWNIKÓW (4 SZT.) KOMPATYBILNYCH Z OFEROWANYM LEKIEM ORAZ APARATAMI BĘDĄCYMI NA WYPOSAŻENIU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 115 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  SIWZ   55-2018.doc)SIWZ 368 Kb46
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  FORM. CENOWY WŁ. 55-2018.DOC)Formularz cenowy 47 Kb59
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WZÓR UM. DOST.   55-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 100 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WZÓR UM. DZIERŻ.  55-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 100 Kb24
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb17
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  - JEDZ w. edytowalna 55-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb14
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb15
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  OŚW. BRAK WYR.  55-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb19
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  55-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  OŚW. WYKAZ P. LECZ. 55-2018.DOC)Oświadczenie 34 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WYJ.I,ZM.I   55-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana I17.09.201868 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 LEK SEVOFLURANE Z DZ.  -  WZÓR UM. DZIERŻ. WYJ.I,ZM.I  55-2018.doc)Wzór umowy po Wyj.17.09.201899 Kb4
Pobierz plik (Zmiana ogł. 55.pdf)Zmiana ogłoszenia19.09.201867 Kb2
 
Więcej artykułów…