Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 72/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-72/2017 na dostawę: PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA I IGŁY INIEKCYJNE DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  - OGŁ.   72-2017.doc)Ogłoszenie 85 Kb53
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  SIWZ   72-2017.doc)SIWZ 267 Kb57
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  FORM. CENOWY  72-2017.DOC)Formularz cenowy 82 Kb70
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  WZÓR UMOWY 72-2017.doc)Wzór umowy 96 Kb35
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  OŚW. DOT. WYKL.  72-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb37
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  OŚW. O BRAKU WYR.  72-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb36
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  72-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb34
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZĄDY I IGŁY  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  72-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb34
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO 72-2017 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA I IGŁY INIEKCYJNE.d)Zmiana I TSO21.11.201746 Kb29
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana ogłoszenia I 72-2017 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA.doc)Zmiana ogłoszenia21.11.201724 Kb33
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO - II 72-2017 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA I IGŁY INIEK)Zmiana II TSO27.11.201746 Kb33
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA II ZP-PN- 72-2017 PRZYRZ ADY DO PRZETACZANIA.doc)Zmiana ogłoszenia II27.11.201724 Kb38
Pobierz plik (2017 BZP PRZESUNIECIE TSO-ZMIANA III 72-2017 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA I IGŁY)Zmiana III TSO11.12.201747 Kb18
Pobierz plik (2017 BZP OgĹ‚oszenie ZMIANA III ZP-PN- 72-2017.doc)Zmiana ogłoszenia III11.12.201726 Kb20
Pobierz plik (NBZP 2017 PRZYRZÄ„DY I IGŁY  - WYJ.I,ZMIANA IV  72-2017.doc)Wyjaśnienia I + Formularz cenowy13.12.2017136 Kb12
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA IV Ogloszenie ZP-PN- 72-2017.doc)Zmiana ogłoszenia13.12.201726 Kb20
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 79/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-79/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY (RSV I INFLUENZA) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 121 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  SIWZ   79-2017.doc)SIWZ 313 Kb53
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  FORM. CEN.  79-2017.DOC)Forrmularz cenowy 53 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  PAR. WYM. CZ. IC  79-2017.doc)Parametry wymagane 62 Kb36
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TSTY RSV  -  PAR. OCEN.  79-2017.doc)Parametry oceniane 60 Kb36
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  WZÓR UMOWY  79-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  - JEDZ   79-2017.doc)JEDZ 203 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  79-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OL.SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  79-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  79-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb31
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  - POŚW. AUT.  79-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017  OL. SZYBKIE TESTY RSV - WYJ.I-ZM.I, CZ.VIA, VIIIB  79.doc)Wyjaśnienia I + Część VI A + Część VIII B06.12.201792 Kb23
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  WZÓR UM. WYJ.I,ZM.I  79-2017.doc)Wzór umowy po Wyj. I06.12.201773 Kb15
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 80/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-80/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: TESTY DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 126 Kb50
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  SIWZ   80-2017.doc)SIWZ 327 Kb58
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  FORM. CENOWY  80-2017.DOC)Formularz cenowy 47 Kb65
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  PAR. WYM. CZ. IC  80-2017.doc)Parametry wymagane 63 Kb57
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  - JEDZ  80-2017.doc)JEDZ 203 Kb41
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 80-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb40
Pobierz plik (NUE 2017 OL.TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  80-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb33
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  80-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb32
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  WYKAZ DOSTAW  80-2017.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb36
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  - POŚW. AUT. 80-2017.DOC)Pośw. autent. 32 Kb35
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NARKOTYKOWE  -  80-2017  Zmiana I.doc)Zmiana I13.11.201730 Kb44
Pobierz plik (NUE 2017 OL. TESTY NAROKTYKOWE  -  WZÓR UMOWY  80-2017.doc)Wzór umowy13.11.201774 Kb30
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 84/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-84/2017 na dostawę: APARAURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2017: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY LAPAROSKOP Z TOREM WIZYJNYM DLA BLOKU OPERACYJNEGO - Z KOMPLETNYM OPRZYRZĄDOWANIEM, WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OGŁ.  84-2017.doc)Ogłoszenie 77 Kb48
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  SIWZ  84-2017.doc)SIWZ 276 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  FORM. CENOWY   84-2017.doc)Formularz cenowy 38 Kb47
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  PAR. WYM.  84-2017.doc)Parametry wymagane 258 Kb75
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WZÓR UMOWY   84-2017.DOC)Wzór umowy 107 Kb29
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚW. DOT. WYKL.  84-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb29
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG. 84-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb28
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OŚW. O BRAKU WYR.  84-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb26
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  84-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  84-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 49 Kb25
Pobierz plik (laparoskop 84-2017 - Zmiana I TSO.doc)Zmiana I TSO14.11.201730 Kb16
Pobierz plik (laparoskop 84-2017 - Zmiana ogłoszenia.doc)Zmiana ogłoszenia14.11.201725 Kb20
Pobierz plik (BZP 2017 LAPAROSKOP  -  WYJ.I - ZM.II   84.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana15.11.201781 Kb20
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  CZĘŚĆ VIII B  WYJ.I,ZM.II  84-2017.doc)Część VIII B15.11.201775 Kb17
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II   84-2017.doc)Formularz cenowy15.11.201738 Kb21
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  OŚW.DOT. DEKL.ZG. WYJ.I,ZM.II 84-2017.doc)Oświadczenie15.11.201764 Kb17
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  -  WZÓR UM. WY.I,ZM.II   84-2017.DOC)Wzór umowy15.11.2017110 Kb17
Pobierz plik (NBZP 2017 LAPAROSKOP  - zmiana ogł. II.doc)Zmiana ogłoszenia II15.11.201728 Kb21
Pobierz plik (zb.zest.ofert - laparoskp.doc)Informacja z otwarcia ofert21.11.201734 Kb26
Pobierz plik (wybór - laparoskp str..doc)Wybór30.11.201729 Kb10
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 86/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-86/2017 na dostawę: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY TOMOGRAF KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, WRAZ Z MONTAŻEM (OBEJMUJĄCYM ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ ORAZ DEMONTAŻ I UTYLIZACJĘ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W NICH DOTYCHCZAS UŻYWANEGO TOMOGRAFU I DRUKARKI DRYSTAR) ORAZ URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO   

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 130 Kb67
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  SIWZ wł.  86-2017.doc)SIWZ 310 Kb71
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  FORM. CENOWY   86-2017.doc)Formularz cenowy 40 Kb43
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. WYM. TOMOGRAF CZ.I C  86-2017.doc)Parametry wymagane - Cz. I C 165 Kb96
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. WYM. STRZ. AUT. CZ.I D  86-2017.doc)Parametry wymagane - Cz. I D 47 Kb83
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR. OCENIANE CZ.V C 86-2017.doc)Parametry oceniane 72 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WZÓR UMOWY wł.   86-2017.DOC)Wzór umowy 110 Kb46
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  JEDZ  86-2017.doc)JEDZ 204 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  - OŚW. WYK. O BRAKU WYR.  86-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb31
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  - OŚW. O BRAKU ZAKAZU  86-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  OŚWIADCZ. DOT. DEKL.ZG.  86-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZĘŚCI  86-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 50 Kb36
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  ZAKRES CZ. IE, PLAN PRACOWNI CZ.IF 86-2017.DOC)Zakres prac bud. 106 Kb40
Pobierz plik (CZEŚĆ I F - PLAN PRACOWNI TK.doc)Plan pracowni TK 403 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WYJ.I - ZM.I   86.doc)Wyjaśnienia I09.11.201799 Kb29
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  PAR.WYM. WYJ.I-ZM.I   86-2017.doc)Parametry wymagane09.11.2017160 Kb26
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I-ZM.I   86-2017.doc)Część VIII B09.11.201785 Kb23
Pobierz plik (NUE 2017 TOMOGRAF  -  WZÓR UM. WYJ.I-ZM.I   86-2017.DOC)Wzór umowy09.11.201794 Kb22
Pobierz plik (tomograf - zb.zest.ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert15.11.201736 Kb49
Pobierz plik (tomograf - wybór str..doc)Wybór22.11.201729 Kb18
 
Więcej artykułów…