Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-40/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-40/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH III - IV  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb115
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.III-IV  -  SIWZ  platf.   40-2019.doc)SIWZ 310 Kb114
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.III-IV  -  FORM. CEN. platf.   40-2019.DOC)Formularz cenowy 58 Kb167
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.III-IV  -  JEDZ w. edytow.  40-2019.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb103
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb96
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb97
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb98
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.III-IV  -  ZM. I SIWZ tso  26 CZ. 40-2019.DOC)Zmiana I TSO26.06.201957 Kb95
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia28.06.201967 Kb63
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-40-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert03.07.201936 Kb98
Pobierz plik (UE 2019 PL. ANTYBIOTYKI P.III-IV  -  WYBÓR    40-2019.doc)Wybór16.07.201964 Kb68
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-28/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-28/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA GŁÓWNEGO, ANALIZATORA POMOCNICZNEGO, WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CHŁODZIARKI, STOŁÓW LABORATORYJNYCH I ZESTAWÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 113 Kb103
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  SIWZ + ZAŁ. platf.  28-2019.doc)SIWZ 539 Kb136
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  FORM. CEN.  28-2019.DOC)Formularz cenowy 229 Kb133
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  JEDZ w. edyt. platf.  28-2019.doc)JEDZ - EDYT. 222 Kb86
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb91
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb79
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb90
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  ZM. I TSO    14 czerw.  28-2019.DOC)Zmiana I TSO14.06.201956 Kb93
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia18.06.201967 Kb78
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  WYJ. I,ZM. II, CZ.VIIIB, XA,B  10 LIPCA )Wyjaśnienia I + Załączniki10.07.2019251 Kb73
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  F.CEN. WYJ.I,ZM. II SIWZ  28-2019.DOC)Formularz cenowy po Wyj. I10.07.2019121 Kb82
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II15.07.201968 Kb58
Pobierz plik (UE 2019 OL. IMMUNOCHEMIA Z DZ.  -  ZM. III SIWZ + ZAŁ.  28-2019.DOC)Zmiana III + Załączniki15.07.2019255 Kb67
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 28-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert23.07.201933 Kb109
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 28-2019 ODCZ. LAB. IMMUNOCHEMIA.doc)Wybór23.08.201956 Kb69
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-39/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-39/2019 na dostawę: JAJA KURZE ŚWIEŻE W PAKIECIE I, WARZYWA I OWOCE W PAKIECIE II  ORAZ ŻUREK W PAKIECIE III  DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  - OGŁ.  39-2019.doc)Ogłoszenie 102 Kb129
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  -  SIWZ   39-2019.doc)SIWZ 249 Kb133
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  - FC  39-2019.doc)Formularz cenowy 97 Kb145
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  -  WZÓR UMOWY  39-2019.doc)Wzór umowy 74 Kb126
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  -  OŚW. WYKLUCZ.   39-2019.doc)Oświadczenie 76 Kb104
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  -  OŚW. O BRAKU WYROKU   39-2019.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb111
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA,WARZ.,ŻUREK P.I-III  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  39-2019.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb99
Pobierz plik (BZP 2019 JAJA, WARZ.,ŻUREK P.I-III  -  OŚW. ZASADY DOST.  39-2019.doc)Oświadczenie 62 Kb141
Pobierz plik (2019 BZP Zbiorcze zestawienie 39-19 JAJA KURZE WARZYWA i OWOCE.DOC)Informacja z otwarcia ofert11.06.201959 Kb115
Pobierz plik (2019 BZP Wybór II JAJA KURZE ŚWIEÅ»E WARZYWA I ZUREK 39-2019.doc)Wybór27.06.201976 Kb78
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-35/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-35/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH VI – VII, LEKI RÓŻNE W PAKIETACH VIII – IX, XI i XVII  ORAZ  ŻYWIENIE POZAJELITOWE: ROZTWORY AMINKOWASÓW I SUBSTYTUTY PLAZMY W PAKIETACH XV – XVI   DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 200 Kb131
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VI-IX,XI,XV-XVII  -  SIWZ, ZAŁ.  platf.   35-201)SIWZ 319 Kb167
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VI-IX,XI,XV-XVII  -  FORM. CENOWY platf.  35-2019.)Formularz cenowy 209 Kb299
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VI-IX,XI,XV-XVII -  JEDZ w. edytow. 35-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb117
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb92
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb118
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb122
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VI-XI,XI,XV-XVII  -  ZM. I SIWZ    TSO.DOC)Zmiana I TSO05.06.201958 Kb103
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia07.06.201967 Kb98
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VI-XI,XI,XV-XVII  -  WYJ.I,ZM.II  35-2019.doc)Wyjaśnienia I11.06.201951 Kb109
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RóŻNE P.VI-IX,XI,XV-XVII  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.II  35-20)Formularz cenowy po Wyj. I11.06.2019163 Kb134
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II 67 Kb104
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.VI-XI,XI,XV-XVII  -  ZM. III SIWZ  + FC.doc)Zmiana III + Formularz cenowy21.06.2019165 Kb117
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III25.06.201967 Kb72
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-35-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert02.07.201955 Kb106
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty 35-2019 PR. LECZ. ANTYBIOTYKI.doc)Wybór12.08.2019152 Kb66
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-36/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-36/2019 na dostawę: PRODUKTY LECZNICZE: SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE I OPIOIDOWE W PAKIECIE I, WITAMINY I MINERAŁY W PAKIECIE II, LEKI RÓŻNE W PAKIETACH III – IV i XVIII  ORAZ  INSULINY LUDZKIE I ANALOGOWE DO RÓŻNYCH PENÓW W PAKIECIE V  DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 179 Kb130
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  SIWZ, ZAŁ.  platf.   36-2019.doc)SIWZ 317 Kb116
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  FORM. CENOWY platf.  36-2019.DOC)Formularz cenowy 909 Kb195
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII -  JEDZ w. edytow.  36-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb87
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb99
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb99
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb106
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  ZM. I SIWZ  TSO.DOC)Zmiana I TSO05.06.201958 Kb112
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia07.06.201968 Kb97
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  ZM. II SIWZ tso.DOC)Zmiana II TSO12.06.201957 Kb98
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  WYJ.I,ZM.III   36-2019.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana12.06.201985 Kb122
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II 68 Kb88
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III14.06.201970 Kb93
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  ZM. IV SIWZ tso  27 CZ. 36-2019.)Zmiana IV TSO27.06.201957 Kb73
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  FORM. CENOWY  ZM. V   36-2019.DOC)FORM. CENOWY ZM. V 909 Kb87
Pobierz plik (UE 2019 PL. LEKI RÓŻNE P.I-V, XVIII  -  ZM. V SIWZ  A 28 CZ. 36-2019.doc)ZM. V SIWZ 45 Kb86
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana IV.pdf)Zmiana ogłoszenia IV01.07.201968 Kb73
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 36-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert10.07.201950 Kb93
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 36-2019 PR. LECZ. SUBS. PSYCH. (1).doc)Wybór29.08.2019131 Kb60
 
Więcej artykułów…