Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 11/11


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 11/11, na dostawę: ZESTAWY LINII KRWI DO HEMODIALIZ DO APARATU FIRMY GAMBRO: AK 95 i AK 96 - DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (bzp linie krwi - og 11-2011.pdf)Ogłoszenie 40 Kb233
Pobierz plik (bzp linie krwi - siwz 11-2011.doc)SIWZ 209 Kb191
Pobierz plik (bzp linie krwi - fc 11-2011.doc)FC 45 Kb198
Pobierz plik (bzp linie krwi - oświadcz. 11-2011.doc)Oświadczenia 55 Kb194
Pobierz plik (bzp linie krwi - wzór umowy 11-2011.doc)Wzór umowy 53 Kb194
Pobierz plik (bzp linie krwi - siwz zmiana 11-2011.doc)zmiana17.02.201150 Kb202
Pobierz plik (bzp linie krwi - siwz 11-2011 zm. cz. vii a.doc)Zmiana cz. VII17.02.201164 Kb197
Pobierz plik (bzp linie krwi - 11 - zmiana ogł..doc)Zmiana17.02.201127 Kb205
Pobierz plik (wybór oferty 11-11 zestawy linii krwi.doc)Wybór oferty01.03.201136 Kb203
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 8/11


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 8/11, na dostawę: Odczynniki serologiczne: krwinki wzorcowe grupy 0 oraz odczynnik monoklonalny anty-D dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z bankiem krwi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - og 8-2011.pdf)Ogłoszenie 172 Kb207
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - siwz 8-2011.doc)SIWZ 217 Kb183
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - fc 8-2011.doc)FC 54 Kb190
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - oświadcz. 8-2011.doc)Oświadczenia 55 Kb193
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - param. oceniane 8-2011.doc)Paramerty oceniane 71 Kb202
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - wykaz dostaw 8-2011.doc)Wykaz dostaw 50 Kb190
Pobierz plik (ue odcz. serolog. - wzór umowy 8-2011.doc)Wzór umowy 72 Kb198
Pobierz plik (wybór oferty-prop.wszyscy wykon. odcz. serol. krwin.wzorc.gr.0 i odcz.monoklon.a)Wybór oferty08.04.201178 Kb226
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 5/11


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 5/11, na dostawę: PAPIERY REJESTRACYJNE DO APARATURY MEDYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (bzp papiery rejestrac. do ap.med. - Ogl 5-2011.pdf)Ogłoszenie 43 Kb228
Pobierz plik (bzp papiery rejestrac. do ap.med. - siwz 5-2011.doc)SIWZ 208 Kb228
Pobierz plik (bzp papiery rejestrac. do ap.med. - fc 5-2011.doc)FC 57 Kb246
Pobierz plik (bzp papaiery rejestrac.do ap. med. - wzór umowy 5-2011.doc)Wzór umowy 51 Kb215
Pobierz plik (bzp papiery rejestrac. do ap.med. - ośw. 5-2011.doc)Oświadczenia 55 Kb218
Pobierz plik (papiery rej. 5-2011 - wyj. i.doc)Wyjaśnienia 30 Kb208
Pobierz plik (AGI - wybor - papiery rejestracyjne5-11.doc)Wybór oferty10.03.201131 Kb281
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 4/11


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 4/11, na dostawę: TESTY I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO KONTROLI STERYLIZACJI DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (testy dio sterylizacji - og 4-2011.pdf)Ogłoszenie 37 Kb228
Pobierz plik (testy do sterylizacji - siwz 4-2011 bzp.doc)SIWZ 208 Kb210
Pobierz plik (testy dio sterylizacji - fc 4-2011.doc)FC 47 Kb237
Pobierz plik (testy do sterylizacji - wzór umowy 4-2011 bzp.doc)Wzór umowy 51 Kb213
Pobierz plik (testy do sterylizacji - ośw. 4-2011.doc)Oświadczenia 55 Kb217
Pobierz plik (wybór oferty-prop.wszyscy wykon. testy i mat. zuż. do kontroli sterylizacji 4-11)Wybór oferty24.02.201133 Kb213
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 3/11


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 3/11, na dostawę: ELEKTRODY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO MONITOROWANIA PACJENTA DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (bzp elektrody do monit.pacj. - og 3-2011.pdf)Ogłoszenie 41 Kb245
Pobierz plik (bzp elektrody monit. pacj. - siwz 3-2011.doc)SIWZ 190 Kb224
Pobierz plik (bzp elektrody do monit.pacj. - fc 3-2011.doc)FC 42 Kb230
Pobierz plik (bzp elektrody monit. pacj. - ośw. 3-2011.doc)Oświadczenie 55 Kb226
Pobierz plik (bzp elektrody do monit. pacj . - wzór umowy 3-2011.doc)Wzór umowy 51 Kb248
Pobierz plik (wyjaśnienia 3-11 wyj.i.elektrody jedn. użytku.doc)Wyjaśnienia08.02.2011101 Kb227
Pobierz plik (wybór oferty-prop.wszyscy wykon. 3-11 elektrody.doc)Wybór oferty24.02.201162 Kb222
 
Więcej artykułów…