Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 143/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 143 /10, na usługę: WYMIANA ISTNIEJĄCEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA OBIEKTÓW ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 91.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ROB. BUDOWL. AGREGAT - OG 143-2010.pdf)Ogłoszenie 48 Kb234
Pobierz plik (ROB. BUD. AGREGAT - SIWZ 143-2010 BZP.doc)SIWZ 209 Kb196
Pobierz plik (ROB. BUDOWL. AGREGAT - FC 143-2010.doc)FC 40 Kb201
Pobierz plik (ROB. BUD. AGRAGAT - OŚWIADCZ. 143-2010.DOC)Oświadczenia 57 Kb193
Pobierz plik (ROB. BUD. AGREGAT - WYKAZ ROBÓT 143-2010.DOC)Wykaz robót 50 Kb186
Pobierz plik (ROB. BUD. AGREGAT - WYKAZ OSÓB 143-2010.doc)Wykaz osób 46 Kb196
Pobierz plik (ROB. BUDOWL. AGREGAT - WZÓR UMOWY 143-2010.doc)Wzór umowy 146 Kb262
Pobierz plik (Branża Elektryczna.zip)Branża Elektryczna 7462 Kb186
Pobierz plik (Branża Ogólnobudowlana.zip)Branża Ogólnobudowlana 1410 Kb185
Pobierz plik (wybór oferty 143-10 agregat ii.doc)Wybór oferty19.01.2011129 Kb231
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 121/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 121 /10, na dostawę: MIKROTESTY KOLUMNOWE WRAZ Z DZIERŻAWĄ PIPETY AUTOMATYCZNEJ DO WYKONYWANIA BADAŃ NA POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘCIE - DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - OGL 121-2010.pdf)Ogłoszenie 159 Kb235
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - SIWZ 121-2010 UE.doc)SIWZ 213 Kb221
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - FC 121-2010.DOC)FC 97 Kb249
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - OSWIADCZ. 121-2010.DOC)Oświadczenia 56 Kb209
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - WZOR UMOWY ODCZYNNIKI 121-2010.doc)Wzór um. ODCZYNNIKI 69 Kb205
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - WZOR UM. DZIERZAWA PIPETY 121-2010.doc)Wzór um. DZIERŻAWA 76 Kb204
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - PARAM.WYM. 121-2010.doc)Parametry wym. 71 Kb235
Pobierz plik (ODCZ. SEROL. MIKROTESTY - WYKAZ DOSTAW 121-2010.DOC)Wykaz dostaw 50 Kb197
Pobierz plik (wybór oferty-prop.wszyscy wykon. odcz. serol.- mikrotesty kolumn. z dzierż. pipe)Wybór oferty 59 Kb214
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 122/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 122 /10, na dostawę: IGŁY INIEKCYJNE I PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (CEWNIKI ZGŁEBNIKI - OG 122-2010.pdf)Ogłoszenie 40 Kb215
Pobierz plik (IGŁY INIEKCYJNE - SIWZ 122-2010.doc)SIWZ 183 Kb206
Pobierz plik (CEWNIKI ZGŁEBNIKI - FC 122-2010.DOC)FC 80 Kb222
Pobierz plik (IGŁY INIEKCYJNE - OŚWIADCZ. 122-2010.DOC)Oświadczenia 39 Kb206
Pobierz plik (IGŁY INIEKCYJNE - WZÓR UMOWY 122-2010 BZP.doc)Wzór umowy 49 Kb203
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA 122-10 IGŁY I PRZYRZĄDY WYJ I.doc)Wyjaśnienia30.11.201057 Kb290
Pobierz plik (CEWNIKI ZGŁEBNIKI - FC 122-2010 WYJ I.DOC)Wyjaśnienia - FC30.11.201084 Kb224
Pobierz plik (wybór oferty 122-10 igły iniekcyjne.doc)Wybór oferty10.01.201170 Kb208
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 151/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 151 /10, na usługę: BADANIA DIAGNOSTYCZNE ZLECANE PRZEZ LEKARZY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY W ZAKRESIE HISTOPATOLOGII.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BAD. HISTOPATOLOGIA - OG 151-2010.pdf)Ogłoszenie 39 Kb245
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOLOGIA - SIWZ 151-2010 BZP.doc)SIWZ 210 Kb219
Pobierz plik (BAD. HISTOPATOLOGIA - FC 151-2010.doc)FC 40 Kb217
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOLOGIA - OŚW. 151-2010 BZP.DOC)Oświadczenia 40 Kb210
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOLOGIA - WZÓR UMOWY 151-2010.doc)Wzór umowy 66 Kb224
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOLOGIA - WYKAZ OSÓB 151 - 2010.doc)Wykaz osób 45 Kb229
Pobierz plik (przedłuzenie terminu-151-2010 histopatologia.doc)Przedłużenie terminu01.12.201027 Kb215
Pobierz plik (BAD. HISTOPATOLOGIA - zmiana ogł..doc)Zmiana ogłoszenia01.12.201026 Kb218
Pobierz plik (zmiana ogl. II.doc)Zmiana ogłoszenia II07.12.201026 Kb206
Pobierz plik (przedl. terminu II.doc)Przedłużenie terminu II07.12.201027 Kb205
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOGIA - WYJAŚN.I 151-2010 30 list.2010.doc)Wyjaśnienia09.12.201048 Kb232
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOLOGIA - SIWZ 151-2010 ZM. I CZ. VII B.doc)Wyjaśnienia-SIWZ09.12.201074 Kb202
Pobierz plik (BAD. DIAGN. HISTOPATOLOGIA - WZÓR UM. 151-2010 WYJ. I z dn. 08.12.2010.doc)Wyjaśnienia - Wzór umowy09.12.201067 Kb215
Pobierz plik (zmiana ogł. III.doc)Zmiana ogłoszenia13.12.201026 Kb210
Pobierz plik (Wybór oferty-prop.wszyscy wykon. USŁ.ZDR.- BAD.DIAGN. HISTOPATOLOGIA 151- 10 B.d)Wybór oferty31.12.201041 Kb311
Pobierz plik (ZP-12-ZBIOR.ZEST.OFERT - BAD.DIAGN. - HISTOPATOLOGIA 151-10 B.doc)ZP-1231.12.201038 Kb215
Pobierz plik (ZP-21 STRESZCZ.OCENY BAD. DIAGN. - HISTOPATOLOGIA 151-10 B.DOC)ZP-2131.12.201032 Kb209
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 138/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 138 /10, na dostawę: Omeprazolum dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - OG 138 - 2010.pdf)Ogłoszenie 160 Kb259
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL AP. SZP. - SIWZ 138-2010 UE.doc)SIWZ 227 Kb215
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - FC 138 - 2010.DOC)FC 35 Kb234
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - OŚWIADCZ. 138-2010 UE.DOC)Oświadczenia 55 Kb216
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - WYKAZ DOSTAW 138-2010.DOC)Wykaz dostaw 50 Kb217
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - WZÓR UMOWY 138-2010 UE.doc)Wzór umowy 53 Kb213
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - WYJAŚNIENIA I 138-2010 GRUDZ. 2010.doc)Wyjaśnienia13.12.201040 Kb224
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - FC 138 - 2010 po WYJ. I.DOC)Wyjaśnienia - FC13.12.201036 Kb222
Pobierz plik (LEK OMEPRAZOL - WZÓR UMOWY 138-2010 UE po Wyj. I.doc)Wzór umowy13.12.201054 Kb218
Pobierz plik (wybór oferty-prop.wszyscy wykon. lek - omeprazolum (apt.szp.) 138- 10 u.doc)Wybór oferty10.01.201168 Kb230
 
Więcej artykułów…