Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 127/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 127 /10, na dostawę: FILETY RYBNE MROŻONE I KONSERWY RYBNE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie127.pdf)Ogłoszenia 38 Kb309
Pobierz plik (ŻYWN. FILETY I KONSERWY RYBNE - SIWZ 127-2010 BZP.doc)SIWZ 175 Kb297
Pobierz plik (ŻYWN. FILETY I KONSERWY RYBNE - FC 127-2010.doc)FC 39 Kb304
Pobierz plik (ŻYWN. FILETY OI KOOSERWY RYBNE - WZÓR UMOWY 127-2010.doc)Wzór umowy 60 Kb310
Pobierz plik (ŻYWNOŚĆ FILETY I KONSERWY RYBNE - OŚIADCZ. 127-2010.DOC)Oświadczenia 56 Kb288
Pobierz plik (WYJ. I - Zmiana OPISU - FILERT RYBNE 127-10.doc)Wyjaśnienia13.10.201038 Kb290
Pobierz plik (FORMULARZ CENOWY FILETY I KONSERWY RYBNE - 127-2010 Wyj I.doc)Wyjaśnienia - FC13.10.201039 Kb291
Pobierz plik (Ogłoszenie - zmiana.doc)Zmiana - ogłoszenia13.10.201026 Kb288
Pobierz plik (Wybór oferty-prop.wszyscy wykon. 127-10 FILETY RYBNE.doc)Wybór oferty21.10.201063 Kb292
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 126/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 126 /10, na dostawę: PRODUKTY WĘDLINIARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie126.pdf)Ogłoszenie 37 Kb324
Pobierz plik (ŻYWN. PRODUKTY WĘDLINIARSKIE - SIWZ 126-2010 BZP.doc)SIWZ 175 Kb351
Pobierz plik (ŻYWN. PRODUKTY WĘDLINIARSKIE - FC 126-2010.doc)FC 38 Kb305
Pobierz plik (ŻYWNOŚĆ PRODUKTY WĘDLINIARSKIE - OŚIADCZ. 126-2010.DOC)Oświadczenie 56 Kb294
Pobierz plik (ŻYWN. PRODUKTY WĘDLINIARSKIE - WZÓR UMOWY 126-2010.doc)Wzór umowy 59 Kb319
Pobierz plik (wyniki - produkty wędliniarskie 126.doc)Wybór oferty04.11.201056 Kb312
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 125/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 125 /10, na dostawę: WĘDLINY DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie125.pdf)Ogłoszenie 37 Kb313
Pobierz plik (ŻYWN. WĘDLINY - SIWZ 125-2010 BZP.doc)SIWZ 175 Kb344
Pobierz plik (ŻYWN. WĘDLINY - FC 125-2010.doc)FC 54 Kb311
Pobierz plik (ŻYWNOŚĆ WĘDLINY - OŚIADCZ. 125-2010.DOC)Oświadczenia 56 Kb303
Pobierz plik (ŻYWN. WĘDLINY - WZÓR UMOWY 125-2010.doc)Wzór umowy 60 Kb315
Pobierz plik (Wybór oferty-prop.wszyscy wykon. WĘDLINY 125- 10 B.doc)Wybór oferty20.10.201035 Kb299
Pobierz plik (ZP-12-ZBIOR.ZEST.OFERT - WĘDLINY 125-10 B.doc)ZP-1220.10.201042 Kb306
Pobierz plik (ZP-21 STRESZCZ.OCENY WĘDLINY 125-10 B.DOC)ZP-2120.10.201033 Kb307
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 111/10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP - PN 111 /10, na dostawę: Leki refundowane dla Apteki Ogólnodostępnej .

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (leki refundowane.pdf)Ogłoszenie 159 Kb341
Pobierz plik (LEKI REFUNDOWANE AP. OG. - SIWZ 111-2010 UE.doc)SIWZ 202 Kb304
Pobierz plik (LEKI REFUNDOWANE AP. OG. - FC 111-2010.doc)FC 1946 Kb815
Pobierz plik (LEKI REFUNDOWANE AP.OG. - OŚWIADCZ. 111-2010.DOC)Oświadczenia 40 Kb315
Pobierz plik (LEKI REFUNDOWANE AP. OG. - WZÓR UMOWY 111-2010 UE.doc)Wzór umowy 53 Kb349
Pobierz plik (LEKI REFUNDOWANE AP.OG. - WYKAZ DOSTAW 111-2010.DOC)Wykaz dostaw 35 Kb294
Pobierz plik (leki erfunowane 111-2010 Wyj. I.doc)Wyjaśnienia I13.10.201024 Kb314
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZP - PN -95/10

Przetarg nieograniczony NR: ZP - PN -95 / 10 - na dostawę: HEPARYNA DROBNOCZĄSTECZKOWA DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY:

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Wybor oferty-prop.wszyscy wykon. HEPARYNA DROBNOCZaSTECZKOWA 95- 10 U.doc)Wybór oferty 35 Kb335
Pobierz plik (zb. zest. ofert - 95-2010.doc)Zbiorcze zestawienie ofert 38 Kb323
Pobierz plik (ZP-21 STRESZCZ.OCENY HEPARYNA DROBNOCZASTECZKOWA (APT. SZPITAL.) 95-10 U.DOC)ZP-21 32 Kb317
 
Więcej artykułów…