OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 29/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2017 na dostawę: APARATURA MEDYCZNA W RAMACH DOTACJI FINANSOWEJ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NA ROK 2017: FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY RESPIRATOR STACJONARNY W PAKIECIE I  DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ  FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE RESPIRATORY PRZENOŚNE W PAKIECIE II   DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY - WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OGŁOSZENIA 29-2017.doc)Ogłoszenie 91 Kb130
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  SIWZ  18 maja 29-2017.doc)SIWZ 302 Kb187
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  FORM. CEN.  29-2017.doc)Formularz cenowy 45 Kb168
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - PAR. WYM. CZ. I C, I D  29-2017.doc)Parametry wymagane 346 Kb181
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II -  WZÓR UMOWY 29-2017.DOC)Wzór umowy 81 Kb124
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. DOT. DEKL. ZG. 29-2017.doc)Oświadczenie 63 Kb108
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. DOT. WYKL. 29-2017.doc)Oświadczenie 75 Kb117
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - OŚW. O BRAKU ZAKAZU 29-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb107
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY .I-II - OŚW. O BRAKU WYR. 29-2017.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb108
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - POŚW. AUT.  29-2017.DOC)Poświadczenie autentyczności 31 Kb105
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - WYKAZ PODM. I DOST. CZ. 29-2017.doc)Wykaz podmiotów i dostawców 50 Kb135
Pobierz plik (NBZP 2017 RESPIRATORY P.I-II - ZMIANA I TSO  29-2017.doc)Zmiana I TSO25.05.201742 Kb99
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia ZP-PN- 29-2017 RESPIRATOR nr 88061.doc)Zmiana ogłoszenia25.05.201721 Kb97
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana II TSO01.06.201726 Kb63
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana II Ogłoszenia 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia II01.06.201721 Kb77
Pobierz plik (2017 BZP ZMIANA III TERMINU SKŁADANIA OFERT 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana III TSO08.06.201730 Kb80
Pobierz plik (ZMIANA III Ogłoszenie ZP-PN- 29-17 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia08.06.201725 Kb97
Pobierz plik (2017 BZP WYJ.I 29-17 RESPIRATOR P. I - II.doc)Wyj.I/ Zmiana + Wzór umowy + Par. wymagane14.06.2017460 Kb86
Pobierz plik (2017 BZP Zmiana IV Ogłoszenia 29-2017 RESPIRATOR.doc)Zmiana ogłoszenia IV14.06.201725 Kb89
Pobierz plik (2017 BZP Zbiorcze zestawienie 29-17 RESPIRATORY.DOC)Informacja z otwarcia ofert23.06.201771 Kb63
Pobierz plik (2017 BZP Wybór oferty 29-17 P.I-RESPIRATOR STACJ., P.II-RESPIRATORY PRZENOŚ..doc)Wybór14.07.201737 Kb53