OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP - PN - 79/2017


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-79/2017 na dostawę: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE: SZYBKIE TESTY (RSV I INFLUENZA) DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 121 Kb49
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  SIWZ   79-2017.doc)SIWZ 313 Kb53
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  FORM. CEN.  79-2017.DOC)Forrmularz cenowy 53 Kb42
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  PAR. WYM. CZ. IC  79-2017.doc)Parametry wymagane 62 Kb36
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TSTY RSV  -  PAR. OCEN.  79-2017.doc)Parametry oceniane 60 Kb36
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  WZÓR UMOWY  79-2017.doc)Wzór umowy 73 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  - JEDZ   79-2017.doc)JEDZ 203 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. WYK. O BR. WYR.  79-2017.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017 OL.SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  79-2017.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb28
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  79-2017.DOC)Oświadczenie 33 Kb31
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  - POŚW. AUT.  79-2017.DOC)Poświad. autent. 32 Kb30
Pobierz plik (NUE 2017  OL. SZYBKIE TESTY RSV - WYJ.I-ZM.I, CZ.VIA, VIIIB  79.doc)Wyjaśnienia I + Część VI A + Część VIII B06.12.201792 Kb23
Pobierz plik (NUE 2017 OL. SZYBKIE TESTY RSV  -  WZÓR UM. WYJ.I,ZM.I  79-2017.doc)Wzór umowy po Wyj. I06.12.201773 Kb15