OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-27/2018


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-27/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb69
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  SIWZ   27-2018.doc)SIWZ 315 Kb69
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż.  27-2018.DOC)Formularz cenowy 103 Kb80
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP.  27-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 77 Kb58
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  27-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 41 Kb54
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - WZÓR UM. ODCZ.  27-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb46
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 27-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 139 Kb47
Pobierz plik (JEDZ 27.pdf)JEDZ - ESPD 87 Kb50
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - JEDZ w. edytowalna 27-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK WYR.  27-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb36
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  27-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  27-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb43
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  WYKAZ DOSTAW  27-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb38
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  POŚW. AUT.  27-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb42
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  ZM. I SIWZ  20 LIPCA  27-2018.DOC)Zmiana I20.07.201858 Kb32
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  - CZ. I C WYM. AP. ZM.I 27-2018.doc)Par. wymagane - Część I C20.07.201872 Kb27
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-201)Instrykcja wypełniania JEDZ20.07.20181160 Kb28
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia24.07.201867 Kb31
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie postę™p.prop. 27-18 ODCZ. SEROL. IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH- B)Unieważnienie23.08.201835 Kb31