OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-38/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-38/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DO IDENTYFIKACJI ALLOPRZECIWCIAŁ W PAKIECIE I DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb58
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ   38-2018.doc)SIWZ 299 Kb66
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  38-2018.DOC)Formularz cenowy 49 Kb63
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - WZÓR UM. ODCZ.  38-2018.doc)Wzór umowy 84 Kb34
Pobierz plik (JEDZ 38.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb51
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  - JEDZ w. edytowalna  38-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb44
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZ.  -  INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ-ESPD  38-201)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb67
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK WYR.  38-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb41
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   38-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  OŚW. DEKL. ZG.  38-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  WYKAZ DOSTAW  38-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb44
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  POŚW. AUT.  38-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb42
Pobierz plik (UEe 2018 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  ZM. I SIWZ  20 LIPCA  38-2018.DOC)Zmiana I20.07.201852 Kb45
Pobierz plik (2018 UE Zestawienie ofert 38-18 ODCZ.SEROLOG.-KRWINKI WZORC.DO IDRNTYFIKACJI ALL)Informacja z otwarcia ofert23.08.201846 Kb43
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 38-18 ODCZ.SEROL.-KRWINKI WZORC.DO IDENTYFIKACJI ALLOPEZECI)Wybór10.10.201836 Kb19