OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-36/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-36/2018 na dostawę: FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANE 3 APARATY DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z MONITOREM CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH DOROSŁYCH I DZIECI – WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO DLA NOWOBUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OGŁ.   36-2018.doc)Ogłoszenie 90 Kb64
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  SIWZ   36-2018.doc)SIWZ 257 Kb65
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  FORM. CENOWY   36-2018.doc)Formularz cenowy 39 Kb41
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. OCENIANE   36-2018.doc)Parametry oceniane 60 Kb33
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYMAG.    36-2018.doc)Parametry wymagane 232 Kb56
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UMOWY   36-2018.DOC)Wzór umowy 92 Kb36
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DOT. WYKL.  36-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb23
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  36-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  - OŚW. O BRAKU WYR.  36-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 24 Kb27
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  OŚW. DEKL.ZG.  36-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYKAZ PODM. I DOST. CZ.  36-2018.doc)Wykaz podmiotów/ Wykaz dostawców 49 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN.z MONIT.CZY)Przedłużenie terminu składania ofert 31 Kb35
Pobierz plik (2018 BZP Ogłoszenie Przedłuzenie terminu skł. of. 36-18 APARATY DO ZNIECZ.OGÓLN)Ogłoszenie o zmianie terminu 25 Kb24
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  ZMIANA II TSO   36-2018.DOC)Zmiana II TSO11.09.201841 Kb25
Pobierz plik (Ogłoszenie nr PN 36 500217808.doc)Ogłoszenie o zm. ogłoszenia11.09.201825 Kb25
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WYJ. I.- ZM.III   36-2018.doc)Wyj I - ZM.III14.09.201878 Kb22
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  CZ. VIII B   WY.I.- ZM.III  36-2018.doc)Cz. VIII B wyj. I ZM - III14.09.201879 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  PAR. WYM. WYJ.I.- ZM.III   36-2018.doc)PAR. WYM. wyj. I - ZM. III14.09.2018231 Kb13
Pobierz plik (BZP 2018 AP. DO ZNIECZUL.  -  WZÓR UM.  WYJ.I.- ZM.III  36-2018.DOC)Wzór umowy wyj. I - ZM. III14.09.201893 Kb12
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA OGŁOSZENIA DO PRZTARGU 36-2018 APARAT DO ZNIECZULANIA.doc)Zm. OGL. 36-2018 Ap. do zniecz.14.09.201824 Kb21