OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-68/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-68/2018 na: DOSTAWA GAZU WYSOKOMETANOWEGO PRZY CIŚNIENIU NIE MNIEJSZYM NIŻ 1,8 kPa WRAZ Z ZAPEWNIENIEM USŁUGI DYSTRUBUCJI PALIWA GAZOWEGO DO INSTALACJI GAZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LOKALACH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb31
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ  15 dni  68-2018.doc)SIWZ 291 Kb36
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CENOWY   68-2018.doc)Formularz cenowy 51 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  WYKAZ OBIEKTÓW CZ. I C   68-2018.doc)Wykaz obiektów 44 Kb25
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POSTAN. DO UM.   68-2018.doc)Istotne post. do umowy 67 Kb13
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  - JEDZ w. edytowalna  68-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb14
Pobierz plik (JEDZ- ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb13
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb16
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  OŚW. BRAK WYR.  68-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb12
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  OŚW. BRAK ZAKAZU   68-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb15
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ZM. I TSO   68-2018.DOC)Zmiana I TSO10.10.201845 Kb11
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia12.10.201867 Kb9
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ZM. II TSO   68-2018.DOC)Zmiana II TSO12.10.201845 Kb13
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana II.pdf)Zmiana ogłoszenia II16.10.201867 Kb2
Pobierz plik (UEe 2018  GAZ ZIEMNY  -  WYJ. I, ZM.III SIWZ   68-2018.doc)Wyjaśnienia I/ Zmiana III16.10.20181339 Kb11
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  FORM. CEN. WYJ.I,ZM.III  68-2018.doc)Formularz cenowy po Wyj. I16.10.201852 Kb2
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  WYKAZ OBIEKT.CZ. I C WYJ.I,ZM.III   68-2018.doc)Wykaz obiektów po Wyj. I16.10.201844 Kb2
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  SIWZ CZ. VIII B WYJ.I, ZM.III  68-2018.doc)Część VIII B po Wyj. I16.10.201888 Kb2
Pobierz plik (UEe 2018 GAZ ZIEMNY  -  ISTOTNE POST. UM. WYJ.I, ZM.III  68-2018.doc)Istotne post. do umowy po Wyj. I16.10.201872 Kb2
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana III.pdf)Zmiana ogłoszenia III18.10.201867 Kb1