OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-67/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-67/2018 na dostawę: RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, CHIRURGICZNE, SEKCYJNE DLA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W  ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OGŁ.  67-2018.doc)Ogłoszenie 99 Kb48
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  SIWZ   67-2018.doc)SIWZ 250 Kb46
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  FORM. CENOWY  67-2018.doc)Formularz cenowy 60 Kb66
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  WZÓR UMOWY   67-2018.doc)Wzór umowy 103 Kb20
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. WYKLUCZ.  67-2018.doc)Oświadczenie 75 Kb22
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. O BRAKU WYROKU  67-2018.doc)Oświadczenie o braku wyroku 25 Kb21
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. O BRAKU ZAKAZU  67-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb18
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  OŚW. DOT. DEKL. ZG.  67-2018.doc)Oświadczenie 63 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP PRZESUNIECIE TSO 67-2018  ZMIANA I Rę˜KAWICE DIAG.CHIR.SEK. (1).doc)Zmiana I TSO11.10.201848 Kb22
Pobierz plik (2018 BZP Zmiana I Og‚łoszenia ZP-PN- 67-2018.doc)Zmiana ogłoszenia11.10.201826 Kb32
Pobierz plik (BZP 2018 RĘKAWICE  -  ZMIANA II TSO  67-2018  16 PAŹDZ..DOC)Zmiana II TSO16.10.201841 Kb11
Pobierz plik (2018 BZP ZMIANA II OGłOSZENIA ZP-PN- 67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia II16.10.201826 Kb24
Pobierz plik (2018 BZP WYJ. I, ZM. III RĘKAWICE II -  67-2018 (1).doc)Wyjaśnienia I + Cz. VIII A, B + FC18.10.2018165 Kb2
Pobierz plik (2018 BZP Ogł‚oszenie - ZMIANA III ZP-PN- 67-2018 (1).doc)Zmiana ogłoszenia III18.10.201828 Kb2