OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-72/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-72/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA I INNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY