OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-72/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-72/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA I BACK-UP ORAZ  KLIMATYZATORA I INNEGO SPRZĘTU DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 119 Kb44
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  SIWZ   72-2018.doc)SIWZ 405 Kb49
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  FC odcz.+mat.+dzierż. 72-2018.DOC)Formularz cenowy 79 Kb48
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - CZ. I C WYM. AP.  72-2018.doc)Parametry wymagane - aparat 68 Kb38
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - CZ. I D WYM. ODCZ.  72-2018.doc)Parametry wymagane - odczynniki 51 Kb46
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  PAR. OCEN.  72-2018.doc)Parametry oceniane 67 Kb28
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - WZÓR UM. ODCZ.  72-2018.doc)Wzór umowy - dostawa 78 Kb29
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  WZÓR UM. SPRZ. 72-2018.doc)Wzór umowy - dzierżawa 140 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - JEDZ w. edytowalna  72-2018.doc)JEDZ - EDYT. 184 Kb37
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 80 Kb27
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. BRAK WYR. 72-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb21
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. BRAK ZAKAZU  72-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb24
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  OŚW. DEKL. ZG.  72-2018.DOC)Oświadczenie 33 Kb26
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  POŚW. AUT. 72-2018.DOC)Poświad. autent. 32 Kb22
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  - POŚW. AUTENT. DO CZ. V C  72-2018.DOC)Poświad. autent. 31 Kb20
Pobierz plik (UEe 2018 OS. IMMUNOHEMAT. Z DZIERŻ.  -  WYKAZ DOSTAW  72-2018.DOC)Wykaz dostaw 39 Kb25
Pobierz plik (2018 UE Zbiorcze zestawienie 72-18 ODCZ. LAB.SEROLOGIA (1).DOC)Informacja z otwarcia ofert20.11.201859 Kb18
Pobierz plik (2018 UE Wybór oferty 72-2018 ODCZ. SEROLOG. II (1).doc)Wybór11.12.201861 Kb14