OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-80/2018


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-80/2018 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH W PAKIECIE I  ORAZ  TEST DO JEDNOCZESNEJ IDENTYFIKACJI I OZNACZENIA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH W PAKIECIE II  DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ  W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 130 Kb49
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  SIWZ   80-2018.doc)SIWZ 277 Kb56
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  FORM. CENOWY 80-2018.DOC)Formularz cenowy 60 Kb68
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  PAR. WYM. CZ. I C, I D  80-2018.doc)Parametry wymagane 80 Kb45
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  WZÓR UMOWY  80-2018.doc)Wzór umowy 78 Kb37
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  JEDZ w. edytowalna  80-2018.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb38
Pobierz plik (ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 81 Kb40
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb47
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  OŚW. O BR. ZAKAZU  80-2018.doc)Oświadczenie o braku zakazu 26 Kb33
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  OŚW. WYK. O BR. WYR. 80-2018.DOC)Oświadczenie o braku wyroku 33 Kb40
Pobierz plik (UEe 2018 OM. PŁYTKI I TESTY P.I-II  -  OŚW. DEKL. ZG. CE  80-2018.DOC)Oświadczenie 32 Kb36
Pobierz plik (2018 UE WYJ.I 80-18  I ODCZ. LAB. PODŁOÅ»A GOTOWE (1).doc)Wyjaśnienia I + Część VIII B + Wzór umowy25.10.2018127 Kb35
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia.pdf)Zmiana ogłoszenia30.10.201867 Kb29
Pobierz plik (2018 UE WYJ.II 80-18  I ODCZ. LAB. PODŁOÅ»A GOTOWE.doc)Wyjaśnienia II06.11.201868 Kb21
Pobierz plik (2018 UE Unieważnienie postęp.prop.II 80-18 ODCZ. MIKROBIOL. PODŁOÅ»A- OTWARCIE)Unieważnienie29.11.201837 Kb9