OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-16/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-16/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: PODŁOŻA GOTOWE  NA PŁYTKACH W PAKIECIE I  ORAZ  ODCZYNNIKI DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA W PAKIECIE II   DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 127 Kb41
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  SIWZ + ZAŁ. pl. 16.doc)SIWZ 374 Kb32
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  FORM. CEN. platf. 16-2019.DOC)Formularz cenowy 80 Kb38
Pobierz plik (UE 2019 OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  JEDZ w. edytow.  16-2019.doc)JEDZ - EDYT. 185 Kb24
Pobierz plik (JEDZ-ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 83 Kb25
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb21
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb24
Pobierz plik (2019 UE ZMIANA TSO PODŁOŻA GOTOWE MIKROBIOL. ZP-PN- 16-19.DOC)Zmiana I TSO17.06.201956 Kb16
Pobierz plik (UE 2019  OM. PODŁ.GOT.,ODCZ. P.I-II  -  WYJ.,ZM.II SIWZ    16-2019.doc)Wyjaśnienia I + Wzór umowy18.06.2019106 Kb13
Pobierz plik (Ogłoszenie zmiana.pdf)Zmiana ogłoszenia19.06.201967 Kb6