OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZP-PN-29/2019


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Krakowska 91, ogłasza przetarg nieograniczony NR: ZP-PN-29/2019 na dostawę: ODCZYNNIKI SEROLOGICZNE: KRWINKI WZORCOWE DO BADANIA UKŁADU GRUPOWEGO ABO: A1, B, O  DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie 114 Kb96
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  SIWZ + ZAŁ. platf.   29-2019.doc)SIWZ 470 Kb104
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  FORM. CENOWY  29-2019.DOC)Formularz cenowy 49 Kb107
Pobierz plik (UE 2019 OS. KRWINKI WZORCOWE  -  JEDZ w. edyt. platf.  29-2019.doc)JEDZ - EDYT. 222 Kb77
Pobierz plik (JEDZ - ESPD.pdf)JEDZ - ESPD 82 Kb81
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ.pdf)Instrukcja wypełniania JEDZ 1160 Kb80
Pobierz plik (Aplikacja e-Zamawiający - podręcznik Wykonawcy (1).pdf)Złożenie oferty przez Wykonawcę - Instrukcja użytkownika 6548 Kb83
Pobierz plik (2019 UE Informacja z otwarcia ofert ZP-PN-29-2019.doc)Informacja z otwarcia ofert21.08.201932 Kb67
Pobierz plik (2019 UE Wybór oferty II 29-19 O.SEROL.-KRWINKI WZORC.DO BAD.UKŁ.GR.ABO.doc)Wybór08.10.201941 Kb30