freepik.com

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) w dniu 20 października 2022 roku zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na oddziale neurologicznym Szpitala Powiatowego w Dębicy.
Do przeprowadzenia ćwiczenia przyjęto następujące założenie: W dniu 20 października 2022 roku o godzinie 9.50 zauważono pożar w jednej z sal chorych, panowało duże zadymienie części oddziału, jedna osoba zatrzaśnięta w łazience, pielęgniarka oddziałowa podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji osób przebywających na oddziale, podjęcie próby gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.
Celem ćwiczenia było: - ocena działania personelu w zakresie wykonania czynności alarmowych w sytuacji zagrożenia, - ocena organizacji i przeprowadzenia praktycznej ewakuacji osób, - ocena znajomości rozmieszczenia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, Ćwiczenie zostało przeprowadzone zgodnie z założeniem, personel medyczny wykazał się dobrą znajomością w zakresie organizacji i przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających na oddziale (wyewakuowano 13 osób na oddział rehabilitacji i oddział wewnętrzny kondygnacji poniższej), powiadomienia straży pożarnej oraz znajomości z rozmieszczenia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Po przybyciu zastępów straży pożarnej udzielono pełnej informacji o podjętych działaniach i osobie uwięzionej w pomieszczeniu łazienki. Osobę uwięzioną w łazience wyewakuowano przy pomocy podnośnika hydraulicznego i przekazano personelowi medycznemu oddziału neurologii. Strażacy ugasili pożar jednym prądem gaśniczym wody z hydrantu wewnętrznego z klatki bocznej przy oddziale neurologii.
Próbną ewakuację przeprowadzono w obecności: 1. Janusz Nesteruk - inspektor d/s ppoż. ZOZ Dębica 2. Przemysław Wojtys - Dyrektor Naczelny Szpitala Powiatowego w Dębicy 3. st. bryg. Krzysztofa Marka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy obchodził w dniu 20 października 75-lecie działalności. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Might and Magic szpitalnictwa w Dębicy – 75 lat historii, dzień dzisiejszy i przyszłość” obfitowała w prelekcje i wykłady naukowe związane
z medycyną.

Dyrekcji szpitala, lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom administracyjno-technicznym podziękowania za codzienny wysiłek na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia złożył Piotr Chęciek Starosta Dębicki.

Wydarzenie było również okazją do wręczenia pamiątkowych medali dla zasłużonych pracowników ZOZ w Dębicy.

designed by Dcstudio - Freepik.com

1. Odwiedziny w Oddziałach Szpitalnych odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.30, natomiast w soboty, niedziele i w dni wolne od pracy w godz. 14.00 – 18.00
2. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzić 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła itp.)
4. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
5. Odwiedzający zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala.
6. Personel oddziału decyduje o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie w zależności od sytuacji epidemiologicznej na danym oddziale.
7. Odwiedziny pacjentów poza ustalonymi godzinami oraz w sytuacjach wyjątkowych (np. stan ciężki, terminalny) odbywają się po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.

Nurse covid photo created by benzoix - www.freepik.com


Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Szanowni Panowie Pielęgniarze, W okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności.
Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem a osoby, które podejmują się tej misji zasługują na najwyższe uznanie szczególnie w czasie pandemii, dlatego pragnę złożyć na ręce wszystkich pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy z serca płynące podziękowania.
Wiedza i kompetencja „białego personelu" sprawiają, że my - pacjenci - otrzymujemy fachową pomoc medyczną i troskliwą opiekę. W naszym dębickim ZOZ-ie pracują doskonali fachowcy, którzy za priorytet swojej zawodowej działalności uznają wartość najwyższą, jaką jest dbałość o ludzkie życie. Pielęgniarki są najbliżej pacjenta i nie ma chyba lepszej nagrody za ich pracę niż świadomość, że dzięki tej opiece wielu chorych na nowo odnajduje sens życia. Towarzyszenie bliźniemu w cierpieniu, któremu nie zawsze można ulżyć, wywoływanie uśmiechu pacjenta - to zadanie dla wybranych.
Pielęgniarkom, położnym i pielęgniarzom oraz wszystkim osobom sercem związanym ze służbą zdrowia życzę wewnętrznej siły, cierpliwości i spełnienia zawodowych oraz osobistych planów.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Wojtys
Dyrektor ZOZ Dębica

Easter flowers photo created by freepik - www.freepik.com

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

Życzy Przemysław Wojtys

Dyrektor ZOZ w Dębicy