Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Rejonowej Nr 5 w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  1.12.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-12-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2022-12-02
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka32 kB2022-12-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka48 kB2022-12-02
Pobierz plik (Lekarz POZ umowa 11-2022.docx)Projekt umowy agnieszka19 kB2022-12-02

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Przychodni Rejonowej Nr 5  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  1.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-12-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2022-12-02
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka36 kB2022-12-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka48 kB2022-12-02
Pobierz plik (Kierownik przychodni poz umowa 11-2022.docx)Projekt umowy agnieszka19 kB2022-12-02

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  1.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-12-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka66 kB2022-12-02
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka47 kB2022-12-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta agnieszka46 kB2022-12-02
Pobierz plik (NiŚOZ lekarz umowa 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka25 kB2022-12-02
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-12-02

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  25.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-11-28
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka40 kB2022-11-28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-11-28
Pobierz plik (Umowa lekarz AiIT 11-2022.docx)Projekt umowy agnieszka23 kB2022-11-28
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-11-28

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii i Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  25.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka52 kB2022-11-28
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka67 kB2022-11-28
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka26 kB2022-11-28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-11-28
Pobierz plik (Pielęgniarka Oddział Chir i Prac Endoskopii 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka25 kB2022-11-28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-11-28