Joomla Monster Education Template

 Deklaracja dostępności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Adres: ul Krakowska 91, 39-200 Dębica
 • Telefon:  14-680 82 24

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
 • Adres: ul Krakowska 91, 39-200 Dębica
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • Telefon: :  14-680 82 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność cyfrowa

Serwis zoz-debica.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis www.zoz-debica.pl spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy składa się z siedmiu obiektów w których prowadzi swoją podstawową działalność.
Główna siedziba Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica. Zespół obiektów to trzy budynki tj. budynek główny szpitala, budynek Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz Oddziału Okulistycznego oraz budynek Pracowni Anatomopatologicznej. Na terenie Szpitala znajduję się ogólnodostępny parking,  a przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, rodziców  z dziećmi. Znajdują się one przed wejściem od ul. Krakowskiej jak również przed wejściem od strony parku szpitalnego. Wejścia do obiektów są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampy podjazdowe do budynku głównego znajdują się od strony  ul. Krakowskiej i od parku szpitalnego. W budynku głównym znajdują się windy. Pozostałe budynki są parterowe. W budynkach tych przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. W obiektach znajdują się ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

ZOZ w Dębicy Szpital Powiatowy Oddziały Psychiatryczne Straszęcin 295, 39-218 Straszęcin. Na terenie Szpitala znajduję się ogólnodostępny parking, a przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampa podjazdowa do budynku znajdują się od strony wejścia. W budynku głównym znajduje się winda. W budynku przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier. W obiekcie znajdują się ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Przychodnia Rejonowa Nr 1 ul. Cmentarna 54, 39-200 Dębica. Przed Przychodnią znajduję się ogólnodostępny parking, a przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampa podjazdowa do budynku znajdują się od strony wejścia.        W budynku brak windy. Pacjenci z niepełnosprawnością przyjmowani są w gabinecie na parterze. W budynku poziome przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier.

Przychodnia Rejonowa Nr 5 ul. Szkolna 4, 39-200 Dębica. Przed Przychodnią znajduję się ogólnodostępny parking a przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rampa podjazdowa do budynku znajdują się od strony wejścia. Budynek parterowy. W budynku poziome przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier.    W obiekcie znajdują się ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

ZOZ Dębica 2022© All Rights Reserved.