W dniu 29 maja 2024r. o godzinie 11.40 do sekretariatu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zadzwoniła niezidentyfikowana osoba z informacją, że w jednym z pomieszczeń Zespołu Poradni Specjalistycznych został podłożony ładunek wybuchowy. O zdarzeniu został poinformowany obecny na miejscu Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, który zgodnie z procedurą polecił przeprowadzić ewakuację osób z terenu zagrożonego.


Z-ca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy wydał polecenie Kierownikowi Zespołu Poradni Specjalistycznych o przeprowadzeniu ewakuacji osób tam przebywających, a sam powiadomił telefonicznie na numer alarmowy 112 służby ratownicze. Personel medyczny przed przybyciem służb ratowniczych bezpiecznie ewakuował pacjentów do miejsca zbiórki osób ewakuowanych.
Po przybyciu służb ratowniczych pomieszczenia Zespołu Poradni Specjalistycznych zostały sprawdzone pod kątem obecności ładunku wybuchowego. Służby nie stwierdziły zagrożenia wybuchem i zakończyły działania. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom personelu medycznego i służb ratowniczych szybko udało się przywrócić funkcjonowanie Zespołu Poradni Specjalistycznych.


Powyższe działania były przeprowadzone w celu sprawdzenia przygotowania personelu medycznego na wypadek wystąpienia zagrożenia związanego z możliwością podłożenia ładunku wybuchowego  lub przedmiotu nieznanego pochodzenia.


Działania personelu medycznego zostały dobrze ocenione przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

 

 

 

W dniu 24 maja 2024r. w lokalu „CAMPARI”  w Górze Motycznej odbyła się konferencja  „Nowe Horyzonty w Kardiologii” połączona z uroczystością otwarcia Oddziału Kardiologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Konferencję rozpoczął Dyrektor ZOZ w Dębicy Przemysław Wojtys, przybliżając zebranym gościom historię Oddziałów Wewnętrznych oraz drogę utworzenia w strukturach Szpitala Oddziału Kardiologicznego. Część naukową konferencji rozpoczął wykładem prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec. Kolejne wykłady wygłosili prof. UR dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, dr n. med. Jacek Bednarek,  prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba.
Wygłoszone prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zebranych gości.

    Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji.

 Program naukowy konferencji:

  •  Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - „Przełom w leczeniu niewydolności serca (SGLT2i). Standardy terapii w 2024 roku”
  •  Prof. UR dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz – „Choroby serca i nowotwory często idą w parze”
  •  Dr n. med. Jacek Bednarek – „Ablacje w leczeniu zaburzeń rytmu serca"
  •  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba - "Innowacje w leczeniu chorób serca"
  •  Dyskusja i podsumowanie konferencji.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z prośbą o DAR KRWI.
Szczególnie zachęcamy osoby, które jeszcze nie oddawały krwi, aby nie pozostawały obojętne na apel.
Twoja decyzja może komuś uratować życie.
Przyjdź i zostań „cichym bohaterem”.
Ty ratujesz nieznaną osobę, a Ktoś inny oddaje krew dla Twojego Bliskiego.

Konferencja Poza stereotypem - obraz osób uzależnionych wysokofunkcjonujących 2024 - galeria

W dniu 05.04.2024r. odbyła się konferencja w Kinie Radość pt.” Poza stereotypem- obraz osób uzależnionych wysokofunkcjonujących”, którą zorganizował Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy przy współpracy z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy.

Program Konferencji

9.15-10.00 Wykład pt” Młodzi ludzie i alkohol: najlepiej wcale, ale im później tym lepiej...” - dr n. med. Lesław Ciepiela, specjalista neurolog dziecięcy, pediatra, kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych

10.15-11.45 Wykład pt.” Dylematy diagnostyczne i charakterystyka wysokofunkcjonujących osób uzależnionych- mgr Iwona Kołodziejczyk, psycholog, psychoterapeuta, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień

12.10-13.00 Wykład pt.”Nasilenie problemów psychologicznych i psychiatrycznych u osób uzależnionych dobrze funkcjonujących- Maksymilian Stęga, lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień

13.10-14.40 „ Kruszenie kamiennego serca” Lech Dyblik

Uczestnicy po konferencji otrzymali certyfikaty.

Po konferencji Pan Lech Dyblik został zaproszony do Oddziału Terapii Uzależnień w Straszęcinie, gdzie w miłej przyjaznej i atmosferze opowiadał o swojej historii trzeźwienia.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

                                                    

                                                                           Życzy Przemysław Wojtys

                                                                         Dyrektor ZOZ w Dębicy