Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną zawiesza się możliwość odwiedzin pacjentów
przebywających w oddziałach szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91,
Straszęcin 295:
1) W wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z osobą
bliską, lekarz danego oddziału może wydać zgodę na odwiedziny po wcześniejszym uzgodnieniu
i przy zachowaniu środków ochrony.
2)Zobowiązuje się personel oddziałów szpitalnych do zamykania drzwi i kontroli dostępu na oddział
osób trzecich.

Nurse covid photo created by benzoix - www.freepik.com


Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Szanowni Panowie Pielęgniarze, W okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności.
Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem a osoby, które podejmują się tej misji zasługują na najwyższe uznanie szczególnie w czasie pandemii, dlatego pragnę złożyć na ręce wszystkich pielęgniarek, położnych i pielęgniarzy z serca płynące podziękowania.
Wiedza i kompetencja „białego personelu" sprawiają, że my - pacjenci - otrzymujemy fachową pomoc medyczną i troskliwą opiekę. W naszym dębickim ZOZ-ie pracują doskonali fachowcy, którzy za priorytet swojej zawodowej działalności uznają wartość najwyższą, jaką jest dbałość o ludzkie życie. Pielęgniarki są najbliżej pacjenta i nie ma chyba lepszej nagrody za ich pracę niż świadomość, że dzięki tej opiece wielu chorych na nowo odnajduje sens życia. Towarzyszenie bliźniemu w cierpieniu, któremu nie zawsze można ulżyć, wywoływanie uśmiechu pacjenta - to zadanie dla wybranych.
Pielęgniarkom, położnym i pielęgniarzom oraz wszystkim osobom sercem związanym ze służbą zdrowia życzę wewnętrznej siły, cierpliwości i spełnienia zawodowych oraz osobistych planów.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Wojtys
Dyrektor ZOZ Dębica

Easter flowers photo created by freepik - www.freepik.com

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"

Życzy Przemysław Wojtys

Dyrektor ZOZ w Dębicy

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę przestać najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk, zmartwień.
Życzę, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, (Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rogiem 2022 życzę dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.
Życzy

Przemysław Wojtys

Dyrektor ZOZ w Dębicy

szpital

Aktualnie obowiązujące zasady odwiedzin pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91 i Straszęcin 295:

1. Wizyty odbywają się we wtorki i w czwartki w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w niedziele w godzinach od 14.00 do 16.00.

2. Odwiedzających obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja dłoni przed wejściem na salę chorych i po jej opuszczeniu.

3. Pomiędzy odwiedzającym a pacjentem powinien być zachowany dystans co najmniej 1,5 metra.

4. Odwiedziny nie mogą zakłócać pracy oddziału oraz spokoju pozostałych pacjentów.

5. Obowiązuje limit osób odwiedzających pacjenta - maksymalnie 1 osoba odwiedzająca jednoczasowo do jednego pacjenta w sali chorych lub wyznaczonym pomieszczeniu.

6. Czas wizyty jednego odwiedzającego nie może przekraczać 15 minut.

7. W wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z osobą bliską, lekarz danego oddziału może wydać zgodę na odwiedziny w innych godzinach poza wyznaczonymi, po wcześniejszym uzgodnieniu i zachowaniu wszelkich zasad wskazanych w pkt. 2 – 6.

8. Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny, w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub innym zagrożeniem epidemicznym może - w sprawie indywidualnej – nie wyrazić zgody na dokonanie odwiedzin lub nakazać przerwanie tych odwiedzin.

9. W przypadku naruszania zasad odwiedzin pacjentów przez odwiedzających, Kierownik oddziału może czasowo, na okres nie dłuższy niż 7 dni, zawiesić możliwość wykonywania odwiedzin.

10. Zasady przebywania rodzica/opiekuna z hospitalizowanym dzieckiem odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym bez ograniczeń wskazanych w punktach 1 do 9

11. Pozostaje możliwość pozyskiwania przez uprawnione osoby informacji o stanie zdrowia pacjentów drogą telefoniczną.