W dniu 24 maja 2024r. w lokalu „CAMPARI”  w Górze Motycznej odbyła się konferencja  „Nowe Horyzonty w Kardiologii” połączona z uroczystością otwarcia Oddziału Kardiologicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Konferencję rozpoczął Dyrektor ZOZ w Dębicy Przemysław Wojtys, przybliżając zebranym gościom historię Oddziałów Wewnętrznych oraz drogę utworzenia w strukturach Szpitala Oddziału Kardiologicznego. Część naukową konferencji rozpoczął wykładem prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec. Kolejne wykłady wygłosili prof. UR dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz, dr n. med. Jacek Bednarek,  prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba.
Wygłoszone prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zebranych gości.

    Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji.

 Program naukowy konferencji:

  •  Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec - „Przełom w leczeniu niewydolności serca (SGLT2i). Standardy terapii w 2024 roku”
  •  Prof. UR dr hab. n. med. Katarzyna Styczkiewicz – „Choroby serca i nowotwory często idą w parze”
  •  Dr n. med. Jacek Bednarek – „Ablacje w leczeniu zaburzeń rytmu serca"
  •  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba - "Innowacje w leczeniu chorób serca"
  •  Dyskusja i podsumowanie konferencji.