1. Odwiedziny w Oddziałach Szpitalnych odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 17.30, natomiast w soboty, niedziele i w dni wolne od pracy w godz. 14.00 – 18.00
2. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzić 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła itp.)
4. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
5. Odwiedzający zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala.
6. Personel oddziału decyduje o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie w zależności od sytuacji epidemiologicznej na danym oddziale.
7. Odwiedziny pacjentów poza ustalonymi godzinami oraz w sytuacjach wyjątkowych (np. stan ciężki, terminalny) odbywają się po uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału lub lekarzem dyżurnym.