Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) w dniu 20 października 2022 roku zostało przeprowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na oddziale neurologicznym Szpitala Powiatowego w Dębicy.
Do przeprowadzenia ćwiczenia przyjęto następujące założenie: W dniu 20 października 2022 roku o godzinie 9.50 zauważono pożar w jednej z sal chorych, panowało duże zadymienie części oddziału, jedna osoba zatrzaśnięta w łazience, pielęgniarka oddziałowa podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji osób przebywających na oddziale, podjęcie próby gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.
Celem ćwiczenia było: - ocena działania personelu w zakresie wykonania czynności alarmowych w sytuacji zagrożenia, - ocena organizacji i przeprowadzenia praktycznej ewakuacji osób, - ocena znajomości rozmieszczenia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, Ćwiczenie zostało przeprowadzone zgodnie z założeniem, personel medyczny wykazał się dobrą znajomością w zakresie organizacji i przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających na oddziale (wyewakuowano 13 osób na oddział rehabilitacji i oddział wewnętrzny kondygnacji poniższej), powiadomienia straży pożarnej oraz znajomości z rozmieszczenia i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Po przybyciu zastępów straży pożarnej udzielono pełnej informacji o podjętych działaniach i osobie uwięzionej w pomieszczeniu łazienki. Osobę uwięzioną w łazience wyewakuowano przy pomocy podnośnika hydraulicznego i przekazano personelowi medycznemu oddziału neurologii. Strażacy ugasili pożar jednym prądem gaśniczym wody z hydrantu wewnętrznego z klatki bocznej przy oddziale neurologii.
Próbną ewakuację przeprowadzono w obecności: 1. Janusz Nesteruk - inspektor d/s ppoż. ZOZ Dębica 2. Przemysław Wojtys - Dyrektor Naczelny Szpitala Powiatowego w Dębicy 3. st. bryg. Krzysztofa Marka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.