Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza   w Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz w Poradni Patologii Noworodka w Zespole Opieki Zdrowotnej  w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 10.06.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 10.06.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2024r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (32 ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek55 kB2024-05-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek66 kB2024-05-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek37 kB2024-05-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2024-05-10
Pobierz plik (Noworodki oddział i poradnia umowa 10-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek32 kB2024-05-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2024-05-10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 8.06.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 8.06.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 10.05.2024r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek56 kB2024-05-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek62 kB2024-05-10
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek44 kB2024-05-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2024-05-10
Pobierz plik (NiŚOZ lekarz umowa.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek38 kB2024-05-10
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2024-05-10

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza   w zakresie wykonywania zabiegów w Oddziale Kardiologicznym w Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.06.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.06.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.05.2024r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek56 kB2024-05-09
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek66 kB2024-05-09
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje(2).doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek35 kB2024-05-09
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2024-05-09
Pobierz plik (O_Kardiologiczny zabiegi umowa 05-2024(2).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek37 kB2024-05-09

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Poradni Kardiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.06.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.06.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 26.04.2024r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek57 kB2024-04-25
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki  Agnieszka Książek66 kB2024-04-25
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek32 kB2024-04-25
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2024-04-25
Pobierz plik (Umowa pielęgniarka Poradnia Kardiologiczna 04-2024.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek31 kB2024-04-25
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek33 kB2024-04-25

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 10.05.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 10.05.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 15.04.2024r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek57 kB2024-04-16
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek67 kB2024-04-16
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek32 kB2024-04-16
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy  Agnieszka Książek44 kB2024-04-16
Pobierz plik (SOR Lekarz umowa 29_12_2023(1).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek30 kB2024-04-16
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek33 kB2024-04-16
Pobierz plik (28_rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek37 kB2024-05-09