Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych dla Kierownika Oddziału.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2023r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  15.05.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2023-05-15
Pobierz plik (SWK Kardiologia Kierownik 04-2023.docx)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka21 kB2023-05-15
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka41 kB2023-05-15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferent agnieszka45 kB2023-05-15
Pobierz plik (O_Kardiologiczny kierwonik umowa 04-2023.docx)Projekt umowy agnieszka26 kB2023-05-15
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2023-05-15

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Kardiologii  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2023r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  15.05.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2023-05-15
Pobierz plik (SWK O_Kardiologiczny Lekarz 04-2023(1).doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2023-05-15
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)informacje o przedmiocie konkursu agnieszka38 kB2023-05-15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka44 kB2023-05-15
Pobierz plik (O_Kardiologii umowa kontraktowa 04-2023(1).docx)Projekt umowy agnieszka21 kB2023-05-15
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnetrzne agnieszka33 kB2023-05-15

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014 6808224, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  /t.j. Dz.U. 2022 poz.633 z późn. zm./
Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - histopatologia.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 05.06.2023r. do 04.06.2026r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 05.06.2023r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00,
oraz na stronie internetowej https://www.zoz-debica.pl/pl/homepage/konkursy-ofert począwszy od dnia 11.05.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania histopatologiczne- maj 2023.doc)Ogłoszenie agnieszka52 kB2023-05-11
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania histopatologiczne - maj 2023.DOC)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka69 kB2023-05-11
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 - badania histopatologiczne - maj 2023.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka68 kB2023-05-11
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania histopatologiczne - maj 2023.doc)Formularz oferenta agnieszka59 kB2023-05-11
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - badania histopatologiczne - maj 2023.doc)Projekt umowy agnieszka130 kB2023-05-11
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne histopatologia - maj 2023.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka36 kB2023-05-11
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - badania histopatologiczne - maj 2023.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2023-05-24

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U. 2022 poz.633 z późn. zm./,
Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie:  koagulologicznych, immunochemicznych oraz diagnostyki infekcji i alergii.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.05.2023r. do 30.04.2026r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.05.2023r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej https://www.zoz-debica.pl/pl/homepage/konkursy-ofert  począwszy od dnia 04.04.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - badania lab. kwieień 2023.doc)Ogłoszenie agnieszka52 kB2023-04-05
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - badania lab. kwieień 2023.DOC)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka135 kB2023-04-05
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -badania lab. kwieień 2023.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka191 kB2023-04-05
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - badania lab. kwieień 2023.doc)Formularz oferenta agnieszka114 kB2023-04-05
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- badania lab. kwieień 2023.doc)Projekt umowy agnieszka197 kB2023-04-05
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne - bad. labor. - kwiecień 2023.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka34 kB2023-04-05
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne -kwiecień 2023.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka23 kB2023-04-19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 7.04.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 17.04.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  29.03.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2023-03-29
Pobierz plik (szczegolowe warunki konkursu.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2023-03-29
Pobierz plik (informacja o przedmiocie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka44 kB2023-03-29
Pobierz plik (formularz.doc)Formularz oferenta agnieszka53 kB2023-03-29
Pobierz plik (Poradnia kardiologiczna umowa (1).docx)Projekt umowy agnieszka20 kB2023-03-29
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzene agnieszka32 kB2023-03-29