Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii dla pacjentów oddziałów szpitalnych w zakresie specjalistycznych konsultacji kardiologicznych oraz badań kardiologicznych w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  3.08.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek54 kB2022-08-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek67 kB2022-08-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o konkursie ofert Agnieszka Książek33 kB2022-08-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy Agnieszka Książek47 kB2022-08-03
Pobierz plik (umowa konsultacje Kardiologiczne w oddziałach 07-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek23 kB2022-08-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-08-03
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek32 kB2022-08-22