Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  1.02.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2023-02-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2023-02-02
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka35 kB2023-02-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka44 kB2023-02-02
Pobierz plik (Wewn i Kardiologia umowa lekarz 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka21 kB2023-02-02
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2023-02-02
Pobierz plik (rozstrzygnieciel 1.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2023-02-20