Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  1.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-12-02
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek66 kB2022-12-02
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek47 kB2022-12-02
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-12-02
Pobierz plik (NiŚOZ lekarz umowa 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek25 kB2022-12-02
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-12-02
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 66.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek34 kB2023-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  25.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-28
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek40 kB2022-11-28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-11-28
Pobierz plik (Umowa lekarz AiIT 11-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek23 kB2022-11-28
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-28
Pobierz plik (Informacja o zmianie  w czesci warunków konkursu ofert.docx)Informacja o zmianie w części warunków konkursu ofert Agnieszka Książek38 kB2022-12-07
Pobierz plik (rozstrzygnieciel 65.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek33 kB2023-01-05

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii i Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  25.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-11-28
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek67 kB2022-11-28
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek26 kB2022-11-28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-11-28
Pobierz plik (Pielęgniarka Oddział Chir i Prac Endoskopii 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek25 kB2022-11-28
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-28
Pobierz plik (64 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2023-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności technika rtg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  25.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-28
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-11-28
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu  Agnieszka Książek34 kB2022-11-28
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-11-28
Pobierz plik (technik radiolog umowa 11-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek17 kB2022-11-28
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-11-28
Pobierz plik (unieważnienie 63.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek27 kB2023-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  21.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-21
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-11-21
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek40 kB2022-11-21
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-11-21
Pobierz plik (umowa oddział zakaźny (projekt) 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2022-11-21
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-11-21
Pobierz plik (rozstrzygniecie 62.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-12-09