Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek66 kB2022-11-03
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek46 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-11-03
Pobierz plik (NiŚOZ lekarz umowa 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek24 kB2022-11-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-11-03
Pobierz plik (rozszczygniecie 46.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-11-28

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Ginekologii Onkologicznej łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla kierownika w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  24.10.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-10-24
Pobierz plik (45 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-10-24
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek40 kB2022-10-24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-10-24
Pobierz plik (umowa kierownik ginekologii 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek25 kB2022-10-24
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-10-24
Pobierz plik (rozstrzygniecie 45.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-11-18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Ginekologii Onkologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  24.10.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-10-24
Pobierz plik (41 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek67 kB2022-10-24
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek39 kB2022-10-24
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-10-24
Pobierz plik (Oddz_Ginek lekarz umowa projekt (2)-1.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek22 kB2022-10-24
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarzadzenie Agnieszka Książek33 kB2022-10-24
Pobierz plik (rozstrzygniecie 44.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek32 kB2022-11-18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie ratownictwa medycznego  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  17.10.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-10-17
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek66 kB2022-10-17
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek39 kB2022-10-17
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-10-17
Pobierz plik (umowa konkurskowa ratownik 09-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-10-17
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-10-17
Pobierz plik (rozstrzygnięcie  ratownicy sor i pd.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek59 kB2022-11-07

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  17.10.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-10-17
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek66 kB2022-10-17
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek30 kB2022-10-17
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-10-17
Pobierz plik (NiŚOZ umowa pielęgniarka 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek16 kB2022-10-17
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-10-17
Pobierz plik (42 rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek28 kB2022-11-07