Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań w postaci monitorowania EKG metodą Holtera w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  18.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-11-17
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka67 kB2022-11-17
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka31 kB2022-11-17
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka44 kB2022-11-17
Pobierz plik (Holter opis badań umowa konkurs 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka17 kB2022-11-17
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-11-17
Pobierz plik (rozstrzygniecie60.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2022-12-09

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacyjnym oraz w Poradni Rehabilitacyjnej  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  18.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka68 kB2022-11-17
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-11-17
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka37 kB2022-11-17
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka48 kB2022-11-17
Pobierz plik (Rehabilitacja oddział lekarz umowa 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka22 kB2022-11-17
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-11-17
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 59.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2022-12-09

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka39 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-11-10
Pobierz plik (Neurologia dyżury umowa lekarz 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka22 kB2022-11-18
Pobierz plik (rozstrzygniecie 58.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2022-12-02

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym  łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla kierownika Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka54 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka38 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne agnieszka32 kB2022-11-10
Pobierz plik (Neurologia Kierownik umowa 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka25 kB2022-11-18
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 57.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2022-12-02

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka38 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka44 kB2022-11-10
Pobierz plik (Lekarz Oddział Neurologii umowa 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka21 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-11-10
Pobierz plik (PROTOKÓŁ 56.doc)Rostrzygnięcie agnieszka31 kB2022-12-09