Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek51 kB2023-12-05
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2023-12-05
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek34 kB2023-12-05
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2023-12-05
Pobierz plik (AIIT Pielęgniarka wzór umowy 10_2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-12-05
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2023-12-05
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 78.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2023-12-21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  5.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-12-05
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek63 kB2023-12-05
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje oprzedmiocie konkursu Agnieszka Książek48 kB2023-12-05
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek48 kB2023-12-05
Pobierz plik (Poradnia kardiologiczna umowa cały dzień 12-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek19 kB2023-12-05
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2023-12-05
Pobierz plik (77 uniewaznienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek30 kB2023-12-21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla Kierownika Zakładu w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  5.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-12-05
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2023-12-05
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek42 kB2023-12-05
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek49 kB2023-12-05
Pobierz plik (ZDO Kierownik umowa 11-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek20 kB2023-12-05
Pobierz plik (76 uniewaznienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek34 kB2023-12-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  5.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-12-05
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2023-12-05
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek42 kB2023-12-05
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek49 kB2023-12-05
Pobierz plik (Umowa lekarz Zakład Diagnstyki Obrazowej 11-2023(2).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek19 kB2023-12-05
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2023-12-05
Pobierz plik (rozstrzygniecie 75.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2023-12-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów w Oddziale Ortopedycznym w Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  5.12.2023r.

Oferty mogą składać podmioty lecznicze, lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej, osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji spełniający wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-12-05
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu  Agnieszka Książek68 kB2023-12-05
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek44 kB2023-12-05
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek51 kB2023-12-05
Pobierz plik (Umowa zabiegi neurochirurgiczne 11-2023(3).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek22 kB2023-12-05
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek35 kB2023-12-05
Pobierz plik (Scan2023-12-14_103809.pdf)Informacja Agnieszka Książek355 kB2023-12-14