Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym w Zespole Opieki Zdrowotnej

w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  18.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek56 kB2023-12-18
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek67 kB2023-12-18
Pobierz plik (zal 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek35 kB2023-12-18
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2023-12-18
Pobierz plik (AIIT Lekarz wzór umowy 10-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-12-18
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek33 kB2023-12-18
Pobierz plik (82 uniewaznienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek40 kB2023-12-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ortopedycznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  8.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek56 kB2023-12-08
Pobierz plik (szczegolowe warunki konkursu.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek59 kB2023-12-08
Pobierz plik (informacja o przedmiocie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek44 kB2023-12-08
Pobierz plik (formularz.doc)Formularz ofertowy Agnieszka Książek52 kB2023-12-08
Pobierz plik (Umowa poradnie wzór.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek20 kB2023-12-08
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek34 kB2023-12-08
Pobierz plik (81 rozstrzygnięcie_ortop.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek29 kB2023-12-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w zakresie ratownictwa medycznego  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  8.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek55 kB2023-12-08
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek63 kB2023-12-08
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek41 kB2023-12-08
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2023-12-08
Pobierz plik (umowa kontraktowa ratownik 12-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek22 kB2023-12-08
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek34 kB2023-12-08
Pobierz plik (Informacja 80.pdf)Informacja Agnieszka Książek297 kB2023-12-14
Pobierz plik (rozstrzygniecie ratownicy sor i pd.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2023-12-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  8.12..2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-12-08
Pobierz plik (SWK O_zakaxny Lekarz 04-2023(1).doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2023-12-08
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek36 kB2023-12-08
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2023-12-08
Pobierz plik (umowa oddział zakaźny (projekt) 12-2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-12-08
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2023-12-08
Pobierz plik (rozstrzygnięcie  79.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek30 kB2023-12-27

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 5.12.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek51 kB2023-12-05
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2023-12-05
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek34 kB2023-12-05
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2023-12-05
Pobierz plik (AIIT Pielęgniarka wzór umowy 10_2023.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2023-12-05
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2023-12-05
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 78.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2023-12-21