Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań w postaci monitorowania EKG metodą Holtera w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  16.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-12-16
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka67 kB2022-12-16
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacj o przedmiocie konkursu agnieszka31 kB2022-12-16
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka44 kB2022-12-16
Pobierz plik (Holter opis badań umowa konkurs 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka17 kB2022-12-16
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-12-16
Pobierz plik (rozstrzygniecie 80.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2023-01-05

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów w Oddziale Ortopedycznym   w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 16.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 16.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 16.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka52 kB2022-12-16
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2022-12-16
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka36 kB2022-12-16
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka48 kB2022-12-16
Pobierz plik (zabiegi ortopedyczne umowa 12-2022.docx)Projekt umowy agnieszka20 kB2022-12-16
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-12-16
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 79.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2023-01-05

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych dotyczących rozpoznawania choroby i zastosowania leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich układu krążenia  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 9.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 9.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  15.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka54 kB2022-12-15
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka68 kB2022-12-15
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu choroby rzadkie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka30 kB2022-12-15
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-12-15
Pobierz plik (Konsultacje Kardiolog umowa 12-2022-1.docx)Projekt umowy agnieszka15 kB2022-12-15
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-12-15
Pobierz plik (rozstrzygniięcie78.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2023-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla kierownika Zakładu w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  12.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-12-12
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu agnieszka68 kB2022-12-12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka44 kB2022-12-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka46 kB2022-12-12
Pobierz plik (ZDO Kierownik umowa 12-2022.docx)Projekt umowy agnieszka19 kB2022-12-12
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-12-12
Pobierz plik (uniewaznienie 77.doc)Unieważnienie agnieszka28 kB2023-01-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  12.12.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-12-12
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegóły warunki konkursu agnieszka68 kB2022-12-12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu agnieszka46 kB2022-12-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofetenta agnieszka46 kB2022-12-12
Pobierz plik (ZDO umowa godziny i opisy 11-2022.docx)Projekt umowy agnieszka19 kB2022-12-12
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-12-12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 76.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka27 kB2023-01-03