Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

1. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej instalacji tlenowej oraz punkty tlenowe do wewnętrznej instalacji tlenowej w głównym budynku szpitala.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł
Całkowita wartość:
475 225,27 zł

Zwiększenie przepustowości instalacji tlenu medycznego, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom wymagającym jego podania.

Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

1. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zakup: Aparatu ultrasonograficznego stacjonarnego wraz z głowicami dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Aparatów ultrasonograficznych przenośnych dla Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Videokolonoskopu oraz Videoduodenskopu dla Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Dofinansowanie: 770 000,00 zł
Całkowita wartość:
793 637,60 zł

W/w sprzęt medyczny jest niezbędny i konieczny do leczenia i diagnostyki pacjentów z COVID-19, jak również pacjentów po przebytej chorobie. Pacjenci Ci, wymagają gruntownej diagnostyki, co wymaga zastosowania nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

1. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zakup: Aparatu ultrasonograficznego stacjonarnego wraz z głowicami dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Dofinansowanie: 500 000,00 zł
Całkowita wartość: 492 318,00 zł

W/w sprzęt medyczny jest niezbędny i konieczny do leczenia i diagnostyki pacjentów z COVID-19, jak również pacjentów po przebytej chorobie. Pacjenci Ci, wymagają gruntownej diagnostyki, co wymaga zastosowania nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.