Oddział Dzienny Psychiatrii

Oddział Dzienny Psychiatrii zlokalizowany jest w budynku Przychodni Rejonowej nr 5 w Dębicy przy ul. Szkolnej 4. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 14.30. Pełny cykl terapeutyczny trwa 12 tygodni, lecz istnieje możliwość powtarzania takich cykli przy zachowaniu 14-dniowej przerwy pomiędzy nimi. Oddział posiada 28 miejsc dla pacjentów, którzy nie wymagają całodobowej opieki psychiatrycznej oraz pacjentów, którzy zakończyli leczenie w trybie stacjonarnym, a których stan wymaga dalszych oddziaływań terapeutycznych dla utrwalenia efektów dotychczasowego leczenia i poprawy funkcjonowania społecznego.
Program leczniczo-terapeutyczny obejmuje :
- specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
- psychoterapię grupową i indywidualną
- psychoedukację
- trening umiejętności społecznych
- relaksację z elementami muzykoterapii
- różne formy terapii zajęciowej
W oddziale znajdują się dostosowane do potrzeb pacjentów: sala psychoterapii, sala terapii zajęciowej, kuchnia, jadalnia oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przyjęcia do Oddziału Dziennego odbywają się na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza POZ.

       Nasz Zespół:

  • Kierownik Oddziału - lek. med. Joanna Jamroś-Kiebała - specjalista psychiatra

       Pracownicy oddziału:

  • Instruktor terapii zajęciowej - Alina Sikora
  • Starsza pielęgniarka - Bernadetta Mazur-Cieślak
  • Młodszy asystent psycholog - Kinga Piątek
  • Psychoterapeuta / Psycholog - Klaudia Markowska
       Ważne telefony:
  • 014 6827 810 - Kierownik Oddziału