Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym zlokalizowany jest na III piętrze Szpitala i posiada 27 łóżek, w tym 6 łóżek udarowych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o pracownie: Laboratorium Centralne, Pracownię Mikrobiologii Ogólnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia Rezonansu Magnetycznego), Pracownię Endoskopii, Pracownię EEG. Współpracujemy również z innymi ośrodkami specjalistycznymi. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu neurologii.

       Nasz Zespół:

  • Kierownik Oddziału: Lek. med. Barbara Pietruszewska -  specjalista neurolog

  • Z-ca kierownika Lek. med. Mateusz Lewartowski - specjalista neurolog

       Lekarze oddziałowi:

 • Lek. med. Wojciech Barański - specjalista neurolog, pediatra
 • Lek. med. Małgorzata Wysłobocka - specjalista neurolog, specjalista geriatra
 • Lek. med. Edyta Marcinek-Świąder - specjalista neurolog
 • Lek. med. Małgorzata Janosik-Bryl - specjalista neurolog
 • Lek. med. Mateusz Czyżycki - specjalista neurolog
 • Lek. med. Dorota Klecka-Pelczarska - specjalista neurolog
 • Lek. med. Mateusz Dwojak - w trakcie specjalizacji z neurologii
 • Lek. med. Małgorzata Napierała - w trakcie specjalizacji z neurologii
 • Lek. med. Tomasz Gawron - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii
 • Lek. med. Julia Kotyza - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z neurologii

       Psycholog:

 • mgr Urszula Susłowska-Wałęga

       Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Renata Fołta

       Ważne telefony:

 • 14 6808 289 - Gabinet Kierownika Oddziału
 • 14 6808 389 - Gabinet lekarski
 • 14 6808 386 - Dyżurka pielęgniarek
 • 14 6808 486 - Sekretarka medyczna