Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) ZOZ Dębica

 

CZP ZOZ Dębica  będzie obejmowało swoją opieką pacjentów powiatu dębickiego. 

Jest to w sumie około 115 000 osób dorosłych powyżej 18 r. ż. 

W skład CZP Straszęcin będą wchodziły następujące struktury: 

 • Oddział Psychiatryczny I w Straszęcinie - 27 łóżek stacjonarnych ,

 • Oddział Psychiatryczny II w Straszęcinie – 27 łóżek stacjonarnych,

 • Oddział Psychiatryczny III w Straszęcinie – 27 łóżek stacjonarnych,

 • Oddział Psychiatryczny Dzienny w Dębicy - 27 miejsc terapii dziennej, 

 • PZP w Straszęcinie dla dorosłych - leczenie ambulatoryjne i psychoterapia, 

 • 1 Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyne w Straszęcinie

 • Zespół Leczenia Środowiskowego - baza zespołu w Straszęcinie, 

CZP będzie w sposób całościowy pomagało pacjentom naszego powiatu wymagających pomocy bądź wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego w leczeniu ambulatoryjnym, środowiskowym a w razie konieczności zapewni hospitalizację szpitalną.

Populacja naszego powiatu ma możliwość korzystania z różnych form wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w kryzysie. Dotychczas było to możliwe w różnych instytucjach, które były nie powiązane i słabo współpracowały co stało na przeszkodzie kompleksowemu leczeniu i otrzymaniu należytej opieli po wyjściu pacjenta ze szpitala psychiatrycznego. W wielu przypadkach pacjenci przerywali leczenie, dochodziło do kolejnego nawrotu psychozy i hospitalizacji.

Utworzenie CZP ma za zadanie koordynację działań, by pacjenci pozostawali w leczeniu ambulatoryjnym i dochodzili do zdrowia w domu.         

Zależy nam by uzyskaną poprawę stanu zdrowia jak najdłużej utrzymać w stanie remisji w oparciu o ambulatoryjne formy pomocy psychiatrycznej i psychologicznej.

CZP zajmuje się leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18r.ż.

(pacjent musi mieć ukończone 18 lat). Nie obejmujemy swoim leczeniem pacjentów z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków – tym zajmują się inne ośrodki i poradnie.

W ramach centrum planujemy ścisłą współpracę z:  

MOPS-em w Dębicy/ GOPS-em w Dębicy,  OIK w Dębicy, Stowarzyszeniem “Radość”,

Domem Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

Lekarzami rodzinnymi z terenu naszego powiatu, Policja, Prokuratura oraz Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział Rodzinny.

Osoby, które wymagają pomocy w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego wymagają zgłoszenia telefonicznego w Rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego lub Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym.

WAŻNE TELEFONY CZP

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (14) 6803617

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izba Przyjęć Oddziałów CZP (14) 6803601

Rejestracja Poradnia Zdrowia Psychicznego (14) 6803620

Oddziały CZP:

Oddział Psychiatryczny I CZP

Kierownik: (14) 6803661

Gabinet Lekarski: (14) 6803660

Dyżurka pielęgniarek: (14) 6803663

Sekretariat: (14) 6803624

Telefon do pacjentów (na korytarzu oddziału) (14) 6803662

Oddział Psychiatryczny II CZP

Kierownik: (14) 6803651

Gabinet Lekarski: (14) 6803650

Dyżurka pielęgniarek: (14) 6803649

Sekretariat: (14) 6803652

Telefon do pacjentów (na korytarzu oddziału) (14) 6803648

Oddział Psychiatryczny III CZP

Kierownik: (14) 6803636

Gabinet Lekarski: (14) 6803635

Dyżurka pielęgniarek: (14) 6803638

Sekretariat: (14) 6803634

Telefon do pacjentów (na korytarzu oddziału) (14) 6803637

Oddział Psychiatryczny Dzienny CZP

Kierownik: (14) 6827810

Poradnie Specjalistyczne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Straszęcin 295

 

Informacja i rejestracja tel. 14 680 36 20

mgr psychologii Renata Chuptyś

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:00 - 14:35
wtorek 10:25 - 18:00
środa 07:00 - 14:35
czwartek 07:00 - 14:35
piątek 07:00 - 14:35

 

lek. med. Krzysztof Kawecki

Godziny przyjęć:
poniedziałek * 07:00 - 12:00 Przych. nr1
12:00 - 14:35
wtorek 07:00 - 14:35
środa 07:00 - 12:00
12:00 - 14:35 Por. ter. uz. strasz.
czwartek 07:00 - 14:35
piątek 07:00 - 09:35
* 09:35 - 14:35 Przych. nr1
* Konsultacje lekarskie
w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio
ul. 23-Sierpnia 39-200 Dębica
poniedziałek 07:00 - 12:00
piątek 09:35 - 14:35

 

mgr psychologii. Paulina Barszcz

Godziny przyjęć:
piatek 07:00 - 14:35

mgr psychologii. Jacek Podskarbi

Godziny przyjęć:
piatek
08:00 - 18:00

lek. med. Agnieszka Chmielik

Godziny przyjęć:
czwartek 07:00 - 14:35

 

mgr Monika Kloc-Rojek

Godziny przyjęć:
poniedziałek 08:00 - 14:00
środa 08:00 - 14:00

 

psychoterapeuta Marta Chmielowska

Godziny przyjęć:
środa 14:00 - 19:00
czwartek 14:00 - 19:00
piątek 08:00 - 13:00
   

 

mgr psychologii Ewelina Baran-Pięta

Godziny przyjęć:
poniedziałek 07:00 - 14:35
wtorek 07:00 - 14:35
środa 10:25 - 18:00
czwartek 07:00 - 14:35
piątek 07:00 - 14:35

Oddział Psychiatryczny II

Oddział Psychiatryczny II jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. Dysponuje 27 łóżkami i jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, w którym leczeni są pacjenci (kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i polega na stosowaniu farmakoterapii uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. 
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Kierownika we wtorki i czwartki w godz. 12.00- 13.30

Odwiedziny:

Poniedziałek-Piątek w godzinach 15.00-17:30

Sobota, Niedziela w godzinach 14.00-18.00

       Nasz Zespół:

 Kierownik Oddziału- lek. Roland Bombrych - specjalista psychiatra

Lekarze

 • lek. Paweł Urban - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Agata Bodnar - Specjalista neurolog mł. asystent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy

 • mgr Ewa Czarnecka
 • mgr Kaja Koziara
 • mgr Małgorzata Janiga-Błaszczyk

Terapeuci zajęciowi

 • mgr Krystyna Zięba
 • mgr Agnieszka Konieczko

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Barbara Erazmus

Sekretarka Medyczna

 • Barbara Szukała 

Pracownik Socjalny

 • Elżbieta Ramska

 • mgr Agnieszka Konieczko - Instruktor terapii zajęciowej 

 

       Ważne telefony:

 

 • 014 6803 651 - Ordynator Oddziału 
 • 014 6803 650 - Gabinet Lekarski 
 • 014 6803 609 - Psycholog
 • 014 6803 647 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 652 - Sekretariat Medyczny/Pracownik Socjalny
 • 014 6803 648 - Dyżurka Pielęgniarek
 • 014 6803 649 - Telefon dla pacjentów

 

Oddział Psychiatryczny II leczy:

F 05. Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami      psychoaktywnymi.

F 06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub  dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą,  uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

Oddział Psychiatryczny III jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym w którym leczeni są pacjenci ( kobiety i mężczyźni powyżej 17-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Jednostka mieści się w Straszęcinie (gmina Żyraków). Posiada 22 łóżka. Leczenie w oddziale polega na stosowaniu farmakoterapii, uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. Przepustki udzielane są za zgodą Kierownika oddziału.

INFORMACJE LEKARSKIE TELEFONICZNE

o stanie zdrowia  pacjenta udzielane są osobom wyłącznie upoważnionym przez pacjenta w pisemnym oświadczeniu w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.00 do 14.00 pod numerem telefonu 14 68013 635

ODWIEDZINY:
Poniedziałek - Piątek w godzinach 15.00-17:30
Sobota - Niedziela w godzinach 14.00-18.00

Telefony:
    • Gabinet Ordynatora- 14 6803636
    • Gabinet Lekarski- 14 6803635
    • Gabinet Psychologa – 14 6803 639
    • Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej- 14 6803 640
    • Dyżurka Pielęgniarek- 14 6803 638
    • Sekretariat/ fax - 14 6803 634
    • Telefon do pacjentów – 14 6803 637
      
W oddziale pracują:

 • Kierownik lek. Agnieszka Żaba-Susz- specjalista psychiatra

Jedną z pierwszych osób, z którą spotka się pacjent doświadczający kryzysu psychicznego jest lekarz psychiatra. Lekarz ten już na Izbie Przyjęć oceni stan psychiczny pacjenta, a następnie doradzi, czy w przezwyciężeniu kryzysu niezbędna będzie pomoc, jaką oferuje oddział psychiatryczny. Na oddziale natomiast bada przyjętych pacjentów i ustala właściwe metody diagnostyczne oraz formy terapii. Lekarz psychiatra w swojej pracy skupia się głownie na farmakoterapii – czyli takim dobraniu leków, które pozwoli na ustapienie objawów chorobowych i optymalne funkcjonowanie pacjenta w środowisku. Ponadto wykonuje zabiegi lekarskie oraz pełni nadzór nad zabiegami wykonywanymi przez pozostały personel, prowadzi historię choroby pacjenta oraz inną dokumentację lekarską. Gdy to konieczne, podejmuje także decyzje dotyczące zastosowania wobec pacjentów przymusu bezpośredniego, kontroluje jego przebieg oraz decyduje o zwolnieniu z takiego zabezpieczenia.

Pozostały personel lekarski:

 • lek. rezydent Michał Król - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Kacper Florek - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Klaudia Buś - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Wojciech Serafin - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. rezydent Adam Hocheker - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psychologowie:

 • Psycholog/Psychoterapeuta mgr Ewelina Kupiec
 • Psycholog mgr Monika Łapanowska
 • Psycholog mgr Wioletta Ziobro

W szpitalu psychiatrycznym istotną rolę pełnią psychologowie, którzy najczęściej na zlecenie lekarza psychiatry pomagają w postawieniu prawidłowej diagnozy, niezbędnej do wdrożenia dalszego planu terapii. Do postawienia diagnozy psycholog wykorzystuje m.in. metody diagnozy psychologicznej np. testy osobowości oraz narzędzia do oceny funkcjonowania poznawczego, w tym oceny intelektualnej. Psycholog w oddziale psychiatrycznym uczestniczy również w rozmowach z pacjentami oraz prowadzi działania terapeutyczne w formie indywidualnej i grupowej, w tym psychoedukacyjne oraz mające charakter interwencji.

Personel pielęgniarski i personel pomocniczy/opiekunowie, sanitariusze:

- Pielęgniarka oddziałowa mgr Dorota Stanek-Bałycz - pielęgniarka koordynująca ds zakażeń szpitalnych

Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która zarządza pracą personelu podległego, ustala sposób realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej, ocenia pracę podległego personelu, dba o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału. Nadzoruje także stan sanitarno-epidemiologiczny, współpracuje z lekarzem i dietetykiem w sprawie żywienia pacjentów. Wykonująca ten zawód osoba udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na świadczeniach pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

- Personel pielęgiarski oddziału psychiatrycznego, poza podstawowymi czynnościami z zakresu pielęgnacji, biorze aktywny udział w leczeniu pacjenta. Najwięcej informacji i spostrzeżeń o wypowiedziach chorego,sposobie zachowania, reagowania w różnych sytuacjach dostarcza lekarzowi właśnie pielęgniarka. Pojawiające się problemy w opiece nad tymi chorymi wynikają nie tylko ze specyfiki danego schorzenia, ale z uwarunkowań i ograniczeń, które dotyczą pacjentów oddziału psychiatrycznego. W oddziale psychiatrycznym III pracuje odpowiednio wykształcona grupa pielegniarek, w większości ze specjalizacją psychiatryczną, opiekun medyczny oraz pomocni sanitariusze.

Instruktorzy terapii zajęciowej:

 • mgr Anna Panek
 • Katarzyna Kucharska

Dobrze prowadzona, tętniąca życiem pracownia terapii zajęciowej działająca w ramach szpitalnego oddziału psychiatrycznego jest nieocenionym wsparciem dla pacjentów. To miejsce, gdzie każdy pacjent znajdzie odpowiednie dla siebie zajęcie. Terapeuci zajęciowi realizują program, którego nadrzędnym celem jest ocena sposobu nabywania wszelkiego rodzaju umiejętności, jak i analiza ich przydatności, funkcjonowaniu pacjenta w życiu osobistym, zawodowym, społecznym oraz jak zdobyta umiejętność pozwala na polepszenie stanu zdrowia. Naszym celem jest promowanie talentów osób chorujących, organizowaniem wystaw prac pacjentów oraz imprez o charakterze integracyjnym.W toku terapii zajęciowej osoby wykonują pożyteczne, zorganizowane czynności mające podtrzymać ich aktywność, odwracać uwagę od niepokojących myśli i wyobraźni, przywracać utraconą sprawność i przygotować ich do samodzielnego życia.

SPOTKANIE SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ

W każdą środę w Oddziale Psychiatrycznym III Centrum Zdrowia Psychicznego w Straszęcinie odbywa się zebranie społeczności terapeutycznej, na którym na każdy nadchodzący tydzień zostaje wybrany samorząd: przewodniczący, zastępca oraz członek samorzadu. Do zadań przewodniczącego należy przedstawienie sprawozdania z działalności samorządu w ubiegłym tygodniu. Następnie pacjenci oceniają pracę samorządu i wybierają poprzez głosowanie nowy samorząd na kolejny tydzień. Kolejno po tym wybierani są dyżurni na stołówkę, świetlicę jak też grupowi sal. W ostatniej części spotkania odbywa się pożegnanie pacjentów opuszczających szpital w najbliższym czasie, każda z osób ma za zadanie opowiedzieć o swoim pobycie w szpitalu oraz planach na przyszłość. Spotkanie kończy się poruszeniem kwestii problemów dotyczących wszystkich pacjentów, zgłoszeniem wolnych wniosków.

Rodzaje zajęć terapeutycznych na Oddziale Psychiatrycznym

 1. Ergoterapia – obejmująca różnego rodzaju prace ręczne ( hafciarstwo, tkactwo,krawiectwo)

 2. Silwoterapia – terapia poprzez kontakt z naturą ( wyjścia pacjentów na teren szpitala).

 3. Arteterapia – terapia poprzez sztukę ( malarstwo, zdobnictwo, rysunek, interakcja barw).

 4. Choreoterapia – terapia poprzez taniec ( gry i zabawy).

 5. Muzykoterapia bierna – słuchanie muzyki.

 6. Terapia ruchem – terapia poprzez gimnastykę.

 7. Terapia manualna – terapia poprzez drobne prace ( rysowanie, wycinanie, kolorowanie)

 8. Biblioterapia – terapia poprzez czytanie.

 9. Filmoterapia – terapia poprzez oglądanie filmu.

 10. Zajęcia relaksacyjne – łagodzenie skutków stresu poprzez odprężenie i rozładowanie napięcia psychofizycznego, wyciszenie, rozluźnienie.

 11. Trening autogenny Schultza

 12. Trening ekonomiczny

 13. Trening integracji sensorycznej.

 14. Ludoterapia

 15. Kolaż

 

Oddział Psychiatryczny III leczy:

F 05.  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07  Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

 WAŻNE INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH!


● W Oddziale Psychiatrycznym III obowiązuje zakaz dostarczania chorym (leków, napojów alkoholowych, dużej ilości produktów żywnościowych łatwo ulegających zepsuciu, przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu chorych jak: żyletki, noże, nożyczki, widelce, paski, różnego rodzaju kabli itp.)

● Przybory do golenia, ładowarki do telefonów komórkowych, żywność w szklanych pojemnikach lub metalowych puszkach należy zadeponować w dyżurce pielęgniarskiej.

● Rzeczy wartościowe, dokumenty, biżuterię, pieniądze należy zdeponować w dyżurce pielęgniarskiej.

● Za rzeczy pozostawione przy pacjencie personel Oddziału nie ponosi odpowiedzialności.

● W Oddziale obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez osoby odwiedzające.


Personel Oddziału Psychiatrycznego III uprzejmie prosi aby rodziny pacjentów wyposażały swoich bliskich w niezbędne środki do higieny osobistej takie jak :

● ręcznik

● mydło

● grzebień

● szczoteczkę i pastę do zębów

● pantofle

● piżamę

● kubek plastikowy

● bieliznę

● ubrania na zmianę


W ODDZIALE OBOWIĄZUJE ZAKAZ


fotografowania, nagrywania przez pacjentów i ich rodziny oraz przez osoby odwiedzające.

Oddział Psychiatryczny I

Oddział Psychiatryczny I jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. Dysponuje 27 łóżkami i jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, w którym leczeni są pacjenci (kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i polega na stosowaniu farmakoterapii uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. 
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Ordynatora Oddziału oraz lekarzy prowadzących we wtorki i czwartki w godz. 11.00- 13.00

Odwiedziny:

Poniedziałek-Piątek w godzinach 15.00-17:30

Sobota, Niedziela w godzinach 14.00-18.00

       Nasz zespół:

 • Ordynator Oddziału: lek.  Robert Gubernat - specjalista psychiatra

       Lekarze Oddziałowi:

 • lek. Anna Serwańska - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Sabina Wrzesień - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

      Kierownik ds. pielęgniarstwa: mgr Renata Styś

 • mgr Monika Łapanowska - Psycholog
 • mgr Ewelina Krogulska-Obal - Psycholog
 • mgr Marta Rudna - psycholog
 • Teresa Pociask - Sekretarka Medyczna
 • mgr Magdalena Dymnicka-Bielatowicz - Instruktor terapii zajęciowej
 • mgr Dorota Pazdan-Żmuda - starszy Instruktor terapii zajęciowej

       Ważne telefony:

 • 014 6803 661 - Ordynator Oddziału
 • 014 6803 660 - Gabinet Lekarski
 • 014 6803 625 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 659 - Psycholog 
 • 014 6803 624 - Sekretarka Medyczna 
 • 014 6803 663 - Dyżurka Pielęgniarek
 • 014 6839 173 - Telefon dla pacjentów sali obserwacyjnej 
 • 014 6839 183 - Telefon dla pacjentów sal ogólnych

Oddział Psychiatryczny I leczy:

F 05  Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

F 06   Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07    Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5  Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7  Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2  Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania  spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20  Schizofrenia.

F 21  Zaburzenia schizotypowe.

F 22  Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23  Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24  indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25  Zaburzenia schizoafektywne.

F 28  Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29  Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30  Epizod maniakalny.

F 31  Zaburzenia afektywne.

F 32  Epizod depresyjny

F 33  Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34  Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38  Inne zaburzenia nastroju.

F 39  Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40  Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41  Inne zaburzenia lekowe.

F 42  Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44  Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48  Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60  Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70  Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.

Przepustki udzielane są za zgodą Ordynatora oddziału.