Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 –1430

Nr tel. 146808462

 

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

  1. SIEMENS Model SOMATOM GoUp, 64-rzędowy, z cyfrowym systemem obrazowania