freepik.com

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzymy miłości najbliższych, uznania i szacunku w rodzinie
i pracy zawodowej oraz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.


Dyrekcja ZOZ w Dębicy