Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 –1800

Nr tel. 146808365

SALA 1

Rentgenowski aparat ogólnodiagnostyczny

RUNGENWERK BOCHUN EDITOR HFe 501

z cyfrowym systemem obrazowania

 

Rentgenowski aparat zebowy do zdjęć punktowych

GENERAL ELECTRIC

z cyfrowym systemem obrazowania

 

SALA 2

Rentgenowski aparat ogólnodiagnostyczny

OPERA GMM RT20

z cyfrowym systemem obrazowania

 

SALA 3

Rentgenowski aparat ogólnodiagnostyczny z trybem fluoroskopii

OPERA GMM T30 cs

z cyfrowym systemem obrazowania

 

 

Rentgenowski aparat (jezdny) do zdjęć przyłóżkowych

SIEMENS POLYMOBIL PLUS

z cyfrowym systemem obrazowania

Informacje Środowiskowe

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi
i na środowisko

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica

ul. Krakowska 91

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe  art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

 • Decyzja nr 253/13 z dnia 30 października 2013r. PPWIS w Rzeszowie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki - aparat rentgenowski OPERA RT-20.
 • Decyzja nr 253/13 z dnia 30 października 2013r. PPWIS w Rzeszowie  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki - -aparat rentgenowski OPERA T-30.
 • Decyzja nr SR.442-1-45/1/07/13 z dnia 24 stycznia 2007r. PPWIS w Rzeszowie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni  z zakresu badań rentgenodiagnostycznych - EDITOR HFE 501.
 • Decyzja nr 18/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. PPWIS w Rzeszowie  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej
  z zakresu badań rentgenodiagnostycznych - tomograf komputerowy SOMATOM GoUp.
 • Decyzja nr 170/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. PPWIS w RZESZOWIE  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rentgenodiagnostycznej - aparat jezdny Speedy Plus DR.
 • Decyzja nr 43/11 z dnia 4 marca 2011r. PPWIS w Rzeszowie na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych - aparat jezdny Polymobil plus.
 • Decyzja nr 306/2019 z dnia 22 listopada 2019r. PPWIS w Rzeszowie  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym - aparat rentgenowski typu ramię C Siremobil Compact L z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.
 • Decyzja nr 307/2019 z dnia 22 listopada 2019r. PPWIS w Rzeszowie  na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na bloku operacyjnym - aparat rentgenowski typu ramię C Cios Connect z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

 

 

 

 

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych - w ciągu minionych 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 w sprawie wskaźników pozwalających
na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia
na promieniowanie jonizujące /Dz.U. z 2021 poz.1657/ -  dopuszczalna wartość narażenia
na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych
  12 miesiącach (od 01.08.2022 do 31.08.2023 r.) nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

  

Data aktualizacji: 28.09.2023 r.