Oddział Psychiatryczny II

Oddział Psychiatryczny II jest zlokalizowany w Straszęcinie 295. Dysponuje 22 łóżkami i jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, w którym leczeni są pacjenci (kobiety i mężczyźni powyżej 18-tego roku życia) z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby upośledzone umysłowo. Oddział nie prowadzi leczenia detoksykacyjnego. Leczenie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
i polega na stosowaniu farmakoterapii uzupełnionej psychoterapią oraz terapią zajęciową. Dodatkowo prowadzona jest psychoedukacja rodzin osób chorych. Pacjenci podczas hospitalizacji korzystają z zajęć gimnastycznych oraz spacerów. 
Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez Kierownika we wtorki i czwartki w godz. 12.00- 13.30

Odwiedziny:

Poniedziałek-Piątek w godzinach 15.00-17:30

Sobota, Niedziela w godzinach 14.00-18.00

       Nasz Zespół:

 Kierownik Oddziału- lek. Roland Bombrych - specjalista psychiatra

Lekarze

 • lek. Paweł Urban - mł. asystent rezydent w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Agata Bodnar - Specjalista neurolog mł. asystent w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy

 • mgr Ewa Czarnecka
 • mgr Kaja Koziara
 • mgr Małgorzata Janiga-Błaszczyk

Terapeuci zajęciowi

 • mgr Krystyna Zięba
 • mgr Agnieszka Konieczko

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Barbara Erazmus

Sekretarka Medyczna

 • Barbara Szukała 

Pracownik Socjalny

 • Elżbieta Ramska

 • mgr Agnieszka Konieczko - Instruktor terapii zajęciowej 

 

       Ważne telefony:

 

 • 014 6803 651 - Ordynator Oddziału 
 • 014 6803 650 - Gabinet Lekarski 
 • 014 6803 609 - Psycholog
 • 014 6803 647 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 014 6803 652 - Sekretariat Medyczny/Pracownik Socjalny
 • 014 6803 648 - Dyżurka Pielęgniarek
 • 014 6803 649 - Telefon dla pacjentów

 

Oddział Psychiatryczny II leczy:

F 05. Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami      psychoaktywnymi.

F 06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub  dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną.

F 07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą,  uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu.

F 10.4 Zespół abstynencyjny alkoholowy z majaczeniem.

F10.5 Zaburzenia psychotyczne u osób uzależnionych od alkoholu.

F10.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne.

F13.2 Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspakajających i nasennych.

F 20 Schizofrenia.

F 21 Zaburzenia schizotypowe.

F 22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe.

F 23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne.

F 24 indukowane zaburzenia urojeniowe.

F 25 Zaburzenia schizoafektywne.

F 28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne.

F 29 Nie określona psychoza nieorganiczna.

F 30 Epizod maniakalny.

F 31 Zaburzenia afektywne.

F 32 Epizod depresyjny

F 33 Zaburzenia depresyjne nawracające.

F 34 Uporczywe zaburzenia nastroju.

F 38 Inne zaburzenia nastroju.

F 39 Zaburzenia nastroju nieokreślone.

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii.

F 41 Inne zaburzenia lekowe.

F 42 Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne (nerwica natręctw).

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne).

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

F 60 Diagnostyka zaburzeń osobowości.

F 70 Upośledzenie umysłowe.

Oddziały Psychiatryczne nie zajmują się detoksykacją pacjentów uzależnionych od alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nie prowadzą leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, dopalaczy.