• Dyrektor Naczelny mgr Przemysław Wojtys
    tel: (014) 680 82 24

  • p.o. Z-ca Dyrektora ds. opieki zdrowotnej lek. med. Jadwiga Niemiec-Kulij
    tel: (014) 680 82 25

  • Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych i pielęgniarstwa mgr Marian Adamczyk  
    tel: (014) 680 82 26