W Stacji Dializ wykonywane są zabiegi hemodializ, pacjentom głównie z Dębicy i najbliższych miejscowości u których doszło do nagłego lub powolnego pogorszenia funkcji nerek.   Planowe zabiegi są prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00 w systemie dwuzmianowym oraz w razie potrzeby w trybie pilnym. W Stacji Dializ wykonywanych jest prawie 6000 hemodializ rocznie. Nad bezpieczeństwem chorych i prawidłowym przebiegiem zabiegów czuwa wykwalifikowany personel, posiadający wieloletnie doświadczenie oraz liczne kursy i szkolenia z dziedziny dializoterapii. Stacja Dializ jest jedną z nowoczesnych jednostek powstałą w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szpitala dr Artura Puszko, konsultanta wojewódzkiego ds. nefrologii profesora dr hab. Władysława Sułowicza i zaangażowanych  mieszkańców Dębicy zwłaszcza pana radnego Powiatu Dębickiego Józefa Czernickiego w ramach programu Ministerstwa Zdrowia poprawy dostępności dializoterapii koordynowanego przez profesora dr hab. nauk medycznych Bolesława Rutkowskiego - odpowiadających wszystkim ówczesnym wymaganiom i standardom europejskim.

Nasz zespół:

  • Kierownik oddziału: lek. med. Daniel Dwornik - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii 
  • Z-ca Kierownika oddziału: lek. med. Małgorzata Wolak-Knych - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii 
  • Starszy asystent: lek. med. Joanna Urbańska - specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii 

  • Pielęgniarka koordynująca: mgr Marzena Gawlik - specjalista pielęgniarstwa internistycznego 
  • Pielęgniarka koordynująca d.s. zakażeń szpitalnych:  mgr Małgorzata Węgrzyn - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego i internistycznego

Pielęgniarki dializacyjne:

Beata Iwasieczko

lic. piel. Barbara Madej

Agnieszka Matraj

Danuta Mędrek

Krystyna Pierz

Elżbieta Ziobro

mgr Patrycja Rachel

Technicy:

Krzysztof Górecki

Daniel Muchowski

Ważne telefony:

14 6808202 - gabinet lekarski

14 6808414 - gabinet pielęgniarski

14 6808402 - pielęgniarka koordynująca

14 6808302 - technicy