Konferencja Poza stereotypem - obraz osób uzależnionych wysokofunkcjonujących 2024 - galeria

W dniu 05.04.2024r. odbyła się konferencja w Kinie Radość pt.” Poza stereotypem- obraz osób uzależnionych wysokofunkcjonujących”, którą zorganizował Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy przy współpracy z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy.

Program Konferencji

9.15-10.00 Wykład pt” Młodzi ludzie i alkohol: najlepiej wcale, ale im później tym lepiej...” - dr n. med. Lesław Ciepiela, specjalista neurolog dziecięcy, pediatra, kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych

10.15-11.45 Wykład pt.” Dylematy diagnostyczne i charakterystyka wysokofunkcjonujących osób uzależnionych- mgr Iwona Kołodziejczyk, psycholog, psychoterapeuta, specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień

12.10-13.00 Wykład pt.”Nasilenie problemów psychologicznych i psychiatrycznych u osób uzależnionych dobrze funkcjonujących- Maksymilian Stęga, lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychoterapii uzależnień

13.10-14.40 „ Kruszenie kamiennego serca” Lech Dyblik

Uczestnicy po konferencji otrzymali certyfikaty.

Po konferencji Pan Lech Dyblik został zaproszony do Oddziału Terapii Uzależnień w Straszęcinie, gdzie w miłej przyjaznej i atmosferze opowiadał o swojej historii trzeźwienia.