Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym i Chorób Wątroby  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  21.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie agnieszka53 kB2022-11-21
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert agnieszka68 kB2022-11-21
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu agnieszka40 kB2022-11-21
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta agnieszka45 kB2022-11-21
Pobierz plik (umowa oddział zakaźny (projekt) 10-2022.docx)Projekt umowy agnieszka21 kB2022-11-21
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie agnieszka32 kB2022-11-21
Pobierz plik (rozstrzygniecie 62.doc)Rozstrzygnięcie agnieszka31 kB2022-12-09