Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza  w Poradni Chirurgii Stomatologicznej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2024r. do 31.12.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2024r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  6.10.2023r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2023-10-06
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2023-10-06
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek35 kB2023-10-06
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek53 kB2023-10-06
Pobierz plik (umowa PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ.(1).doc)Projekt umowy Agnieszka Książek93 kB2023-10-06
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek33 kB2023-10-06
Pobierz plik (rozstrzygnięcie_chir stom.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek30 kB2023-12-14