Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek38 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2022-11-10
Pobierz plik (Lekarz Oddział Neurologii umowa 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-11-10
Pobierz plik (PROTOKÓŁ 56.doc)Rostrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-12-09

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla kierownika Pracowni Endoskopii w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek42 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-11-10
Pobierz plik (chirurgia i Kier prac endoskopii 10-2022-1.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek23 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek33 kB2022-11-10
Pobierz plik (55_endoskopia.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek28 kB2022-12-09

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii łącznie z wykonywaniem czynności zastrzeżonych prawem dla kierownika Oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek41 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-11-10
Pobierz plik (Chirurgia Og kierownik umowa 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek25 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-10
Pobierz plik (54_uniewaznienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek33 kB2022-12-09

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii  w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  9.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-10
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-11-10
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek41 kB2022-11-10
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-11-10
Pobierz plik (Umowa Chirurgia Oddział 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2022-11-10
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-11-10
Pobierz plik (53_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek29 kB2022-12-02

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w oddziałach szpitalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-11-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek66 kB2022-11-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek29 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-11-03
Pobierz plik (Pielęgniarki szpitalne umowa kontraktowa 10-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek19 kB2022-11-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-03
Pobierz plik (52 rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek28 kB2022-11-28