Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz w Poradni Patologii Noworodka w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.12.2022r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.12.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  11.10.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-10-12
Pobierz plik (41 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu  Agnieszka Książek68 kB2022-10-12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek40 kB2022-10-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek48 kB2022-10-12
Pobierz plik (umowa Oddział Noworodków 07-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek21 kB2022-10-12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-10-12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 41.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-11-07

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z IP  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  4.10.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (9ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-10-04
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu  Agnieszka Książek68 kB2022-10-04
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek34 kB2022-10-04
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek43 kB2022-10-04
Pobierz plik (Lekarz SOR umowa konkursowa 09-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-10-04
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek33 kB2022-10-04
Pobierz plik (40 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek32 kB2022-10-24

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.11.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.11.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  4.10.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-10-04
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek66 kB2022-10-04
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o konkursie Agnieszka Książek41 kB2022-10-04
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-10-04
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek36 kB2022-10-04
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-10-04
Pobierz plik (rozstrzygnięcie39.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-10-24

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Okulistycznym i Poradni Okulistycznej w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.10.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  8.09.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-09-08
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-09-08
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek39 kB2022-09-08
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek48 kB2022-09-08
Pobierz plik (umowa okulistyka 09-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek26 kB2022-09-08
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek34 kB2022-09-08
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 38.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-09-22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w postaci wykonywania badań i autoryzowania wyników z zakresu serologii transfuzjologicznej  w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  8.09.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-09-08
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek66 kB2022-09-08
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek38 kB2022-09-08
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2022-09-08
Pobierz plik (Serologia umowa 08-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek23 kB2022-09-08
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-09-08
Pobierz plik (unieważnienie  37.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek27 kB2022-09-22