Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 12.09.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 12.09.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  12.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie Ni ŚOZ.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek52 kB2022-08-12
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek66 kB2022-08-12
Pobierz plik (NiŚOZ zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek45 kB2022-08-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2 nocna i swiateczna.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek46 kB2022-08-12
Pobierz plik (NiŚOZ projekt umowy.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek36 kB2022-08-12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-08-12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie36.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-09-07

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy z udostępnieniem pomieszczeń dla Punktu Zgłoszeniowo - Konsultacyjnego.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2022r. do 31.12.2022r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  12.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-08-12
Pobierz plik (Szczegółowe warunki konkursu Poradnia CZP-1.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek67 kB2022-08-12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek49 kB2022-08-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek62 kB2022-08-12
Pobierz plik (ZOZ Ropczyce umowa CZP-1.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek30 kB2022-08-12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek34 kB2022-08-12
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek31 kB2022-09-06

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz w Poradni Patologii Noworodka w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  16.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-08-12
Pobierz plik (34 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-08-12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek36 kB2022-08-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek48 kB2022-08-12
Pobierz plik (umowa Oddział Noworodków 07-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek29 kB2022-08-12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-08-12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 34.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-09-22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.10.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.10.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  16.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-08-12
Pobierz plik (33 Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek67 kB2022-08-12
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek40 kB2022-08-12
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek45 kB2022-08-12
Pobierz plik (umowa Chirurgia Og lekarz oddziału 09-2021-1.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-08-12
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-08-12
Pobierz plik (rozstrzygnięcie 33.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-09-07

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  08.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-08-09
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek67 kB2022-08-09
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek39 kB2022-08-09
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2022-08-09
Pobierz plik (Neurologia umowa dyżury 07-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-08-09
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-08-09
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-09-06