Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-03
Pobierz plik (szczegółowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek64 kB2022-11-03
Pobierz plik (informacja o przedmiocie.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek44 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz.doc)Formularz oferenta  Agnieszka Książek52 kB2022-11-03
Pobierz plik (Poradnia urologiczna umowa (1).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek20 kB2022-11-03
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-03
Pobierz plik (rozstrzygniecie_urologia.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-11-28

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w  Szpitalnym Oddziale ratunkowym z Izbą Przyjęć w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-11-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek34 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek43 kB2022-11-03
Pobierz plik (Lekarz SOR umowa konkursowa 09-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek19 kB2022-11-03
Pobierz plik (zarzadzenie.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-03
Pobierz plik (50_rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek29 kB2022-11-28

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Okulistycznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Poradnia oko umowa (6).doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-03
Pobierz plik (szczegolowe.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-11-03
Pobierz plik (informacja.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek44 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek52 kB2022-11-03
Pobierz plik (Poradnia oko umowa (1).docx)Projekt umowy Agnieszka Książek20 kB2022-11-03
Pobierz plik (zarząd.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-03

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chirurgicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe wrunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-11-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek44 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek52 kB2022-11-03
Pobierz plik (Poradnia chirurg umowa.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek20 kB2022-11-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-11-03
Pobierz plik (rozstrzygnięcie_chirurg.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-11-28

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Neurologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2024r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2023r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  2.11.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-11-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek68 kB2022-11-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek48 kB2022-11-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek52 kB2022-11-03
Pobierz plik (Poradnia neurolog umowa.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek20 kB2022-11-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie Agnieszka Książek32 kB2022-11-03
Pobierz plik (unieważnienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek31 kB2022-11-28