Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii dla pacjentów oddziałów szpitalnych w zakresie specjalistycznych konsultacji kardiologicznych oraz badań kardiologicznych w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  3.08.2022r

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek54 kB2022-08-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek67 kB2022-08-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o konkursie ofert Agnieszka Książek33 kB2022-08-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy Agnieszka Książek47 kB2022-08-03
Pobierz plik (umowa konsultacje Kardiologiczne w oddziałach 07-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek23 kB2022-08-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-08-03
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek32 kB2022-08-22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  3.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-08-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek67 kB2022-08-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacja o przedmiocie konkursu  Agnieszka Książek38 kB2022-08-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2022-08-03
Pobierz plik (umowa oddział neurologiczny 07-2022.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-08-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek33 kB2022-08-03
Pobierz plik (rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek27 kB2022-08-22

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Okulistycznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.09.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.09.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia  3.08.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek53 kB2022-08-03
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-08-03
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek48 kB2022-08-03
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek52 kB2022-08-03
Pobierz plik (poradania wzór umowy.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek24 kB2022-08-03
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-08-03

OGŁOSZENIE 28/2022

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach Bloku Operacyjnego w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.07.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek51 kB2022-07-04
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert Agnieszka Książek68 kB2022-07-04
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek34 kB2022-07-04
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz ofertowy Agnieszka Książek44 kB2022-07-04
Pobierz plik (umowa pielęgn operacyjna Blok Op 0719.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-07-04
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-07-04
Pobierz plik (uniewaznienie.doc)Unieważnienie Agnieszka Książek27 kB2022-07-20

OGŁOSZENIE 27/2022

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ZOZ w Dębicy.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.08.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.08.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.07.2022r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OgłOSZENIE (1).doc)Ogłoszenie Agnieszka Książek51 kB2022-07-04
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu Agnieszka Książek67 kB2022-07-04
Pobierz plik (informacje o przedmiocie konkursu zał nr 1.doc)Informacje o przedmiocie konkursu Agnieszka Książek34 kB2022-07-04
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta Agnieszka Książek44 kB2022-07-04
Pobierz plik (umowa pielęgniarka AIIT 0719.docx)Projekt umowy Agnieszka Książek28 kB2022-07-04
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie wewnętrzne Agnieszka Książek32 kB2022-07-04
Pobierz plik (rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie Agnieszka Książek31 kB2022-07-20